สิงหาคม 2557

posted on 02 Aug 2014 14:40 by mitrapap in MyWork
9. เสาร์
ประชุม ห้องประชุมเพื่อนเพชร พระฉาย
- sidecurtain แก้ปัญหาเรื่องเสา จะได้ใส่ปูนได้
- รถกระดาษ ตู้คอนเทนเนอร์ 
 
 
 
7. พฤหัส
- ตรวจสอบไฟล์งานเงินเดือนของคุณใหม่ เนื่องจากประมวลผลแล้วข้อมูลไม่ครบ พบว่าชีทเตรียมเลขบัญชีมีการเว้นวรรคระหว่างชื่อและนามสกุล 2 เคาะ ไม่ตรงกับชีทรายงาน จึงทำให้ไม่สามารถดึงเลขบัญชีแบบอัตโนมัติได้ แต่สาเหตุที่สำคัญคือ พนักงานไม่ตรวจสอบให้ละเอียด
- คุณหวานแจ้งให้ตรวจสอบไฟล์งานที่ส่งไปทำที่เครื่องอื่น พบว่าส่งไปจากเอ็กเซลสูงกว่า ไปยังเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า ทำให้กลายเป็นไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว
- คุณหวานแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษไม่ตรง ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่ามีกระดาษจากตู้ ATM ติดอยู่ พร้อมทั้งแม็กซ์บนกระดาษอีก 2 ตัว ได้เอาออกมาและพิมพ์งานได้เรียบร้อยแล้ว
- นำส่งรายชื่อพขร.เพื่ออบรม SDC 2 วันที่แก่งคอย วันที่ 14- 15 สิงหาคม 2557
- เตรียมสร้างโค้ดงาน export จาก sm ให้เป็นรายชื่อพขร.ปัจจุบัน
 
6. พุธ
- เตรียมข้อมูลออดิตส่งคุณปูเป้ เตรียมข้อมูลการลาออกของพขร.ส่งคุณแดง
- ประชุมรับงานประสานงาน GPS กับ SM และ TT
- เข้าเมืองเพรียวการบัญชี
     แก้ไขเครื่องพิมพ์คุณจิ๋ม พบว่าเสียบสายกลับด้าน
     ไฟล์งานเครื่องคุณจิ๋มเปิดไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว พบไฟล์เสียอยู่ 1 ไฟล์ จึงได้ทดลอง rename แล้วใช้งานได้
     แก้ไขเครื่องคุณชื่น พบว่ามีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่เป็นสปายแวร์ เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้แก้ไขให้แล้ว
     แก้ไขเครื่องของพนักงานอีกท่าน (จำชื่อไม่ได้) ไฟ main เสียหาย ได้คัดลอกจากกิจการอื่นเข้ามา แล้วมให้ตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
     แก้ไข dropbox เครื่องคุณกุ้ง พบว่าเต็ม จึงได้ให้ลบงานที่ไม่ได้ใช้ออกบ้าง สามารถทำงานต่อได้แล้ว
     zip ไฟล์งานเพื่อนเพชรให้คุณกุ้ง เพื่อเตรียมนำมาทำงานในวันเสาร์ที่เพื่อนเพชร
- เปลี่ยนตลับหมึกให้เครื่องคุณประทีป
 
5. อังคาร
- จัดทูลบ็อกซ์ร่วมกับอาจารย์นพดล เรื่องตู้คอนเทนเนอร์ และการขับขี่แบบสังเกตการณ์
- ออกเดินทางสำรวจเส้นทาง จุดพักรถ และสุ่มตรวจพขร. ระหว่างเส้นทาง
 
4.จันทร์
- เตรียมข้อมูลเพื่อส่งแก้ไขงานออดิต
 
2 เสาร์
- ดูหน้างาน การรับตู้เปล่า ที่ลานตู้ลาดกระบัง ประตู 6
- ส่งรายการแก้ไขใบเหลือง จำนวน 4 คัน
1 ศุกร์
- ดูหน้างานร่วมกับวิศวกรจาก SCG ที่ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด สระบุรี

Comment

Comment:

Tweet