กรกฎาคม 2557

posted on 16 Jul 2014 11:55 by mitrapap in MyWork
31 พฤหัส
- ทบทวนแก้ไขเอกสารกฏระเบียบ ร่วมกับคุณสุชาติ HR
 
- ส่งไฟล์ตรวจสอบเรทน้ำมันให้พี่หมี SCG
 
- คุณปูเป้ ขอเอกสารเพิ่มเติม
1. ตัวอย่างการควบคุมการต่อทะเบียน
2. เอกสารคุมซ่อมภายนอก, ค่าใช้จ่ายการซ่อม
3. แผนความปลอดภัย57
4. สรุปเคสอุบัติเหตุ 2 เดือน
ส่งวันนี้
 
- ติดตั้งโปรแกรมลงข้อมูลงานค่าปรับจราจรให้คุณใหม่
 
- แนะแนวทางการทำงาน ให้คำปร฿กษากับคุณหยก งานเคลมประกันและสินค้าเสียหาย
 
- ติดตั้งวินโดวส์ 7 เครื่องสำหรับส่งไปใช้งานที่ขอนแก่น
 
30 พุธ
- เข้าประชุม รายงานการดูหน้างานฟีนิคซฯ น้ำพอง ขอนแก่น
- ประชุมงานตู้คอนเทนเนอร์ ที่มหพันธุ์ ลพบุรี
 
29 อังคาร
 *** ดูงาน ฟีนิคซฯ น้ำพอง ขอนแก่น ***
 
28 จันทร์
- ทูลบ็อกซ์พขร.ภาคใต้ เรื่องการดูแลรักษาสินค้าระหว่างการเดินทาง, การเข้าพักที่จุดเขาโพธิ์และท่าฉาง
+++ OK +++
 
- SCG ฝ่ายประสานงานโดยคุณวิภาวีและคุณหม่อน เข้าออดิต มีหัวหน้าฝ่ายต่างๆเข้าร่วมดังนี้
คุณทรงกลด ช่วยสัตย์ ฝ่ายซ่อมบำรุง
คุณสุชาติ ก่างแก้ว ฝ่ายบุคคล
คุณสุพินญา ปุระพรหม ฝ่ายจัดงาน
คุณถนัดชัย ธีระธรณัฐฐากุล ฝ่าสยความปลอดภัย
คุณวาสนา เต็มพิพัฒน์พงษ์ ฝ่ายงานประกัน
และเรา ฝ่ายประสานงาน
+++ OK +++
 
- เดินทางมาดูงานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ที่ฟีนิคซ์ น้ำพอง ขอนแก่น ออกเดินทางบ่าย 3 โมง เข้าห้องพัก 4 ทุ่ม
+++ OK +++ 
 
- พี่หมี SCG ให้ส่งรายชื่อพขร.ที่เข้าอบรมกับอาจารย์นพดล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เพื่อเก็บเรทน้ำมันตั้งต้นสำหรับกลุ่มนี้ และรายงานเรทน้ำมันของกลุ่มแรกด้วย
+++ รอดำเนินการ +++
 
- คุณเอส SCG ทวงถามไดรี่เช็คเดือนมิถุนายน ยังขาดอีกประมาณ 90 คัน ได้ประสานงานต่อไปยังคุณชัชวาลย์เพืาอดำเนินการแล้ว ให้ฝากส่งไปพร้อมกับคุณเก๋ จป.ที่จะเข้าประชุมที่ PTS แก่งคอยวันพรุ่งนี้
+++ OK +++
 
26 เสาร์
- พขร.เปลี่ยนรถ 71-0302 จาก ศักดิ์ศรี หลวงแก้ว เป็น รุ่งทวี ศรีทองสุข
+++ OK +++
 
- ติดตามสอบถามพขร.พรเทพ มาลากุล ณ อยุธยา ได้เข้าอบรม Sit in cap ที่ทุ่งสงเรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- ส่งข้อมูลอัพเดทกำลังรถอีสานให้คุณเอส SCG และส่งอัพเดทกำลังรถภาคใต้+ภาคอีสานให้คุณแดง SCG
+++ กำลังดำเนินการ +++
 
- รับเมมโมรี่การ์ดจากคุณน้ำ เพื่อนำมาติดตั้งในกล้องเพื่อดูเส้นทางการวิ่งงานของรถบรรทุก ทดสอบใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- แก้ไขปัญหาพิมพ์งานไม่ได้ของเครื่องคุณหวาน เนื่องจา่กเครื่องพิมพ์ต้องการ Alignment แต่เราไม่ต้องการ จึงต้องตอบ Do not Aligment เพื่อบอกว่าไม่ให้ทำการ Align ได้แนะนำขั้นตอนไว้ให้แล้ว
+++ OK +++
 
- คุณขวัญ แจ้งให้ตรวจสอบเครื่องคอม พบว่าเครื่องแจ้งว่า Virtual memory มีขนาดเล็กเกินไปไม่พอใช้งาน จึงได้ตั้งค่าให้ใหม่ โดยให้ค่าสามารถยืดหยุ่นได้ตามการใช้งาน สามารถทำงานต่อได้แล้ว
+++ OK +++
 
25 ศุกร์
- รับเรื่องติดตามพขร.พรเทพ มาลากร ณ อยุธยา เข้าอบรม Sit in cap ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากขับเรถเร็วติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ที่ห้องประชุม SCGL ทุ่งสงภาคใต้ ได้ประสานงานต่อไปยังฝ่ายจัดงาน(คุณพิก) ซึ่งฝ่ายจัดงานได้แจ้งต่อไปยังพขร.เรียบร้อยแล้ว
- +++ รอติดตามผล +++
 
- คุณพัสกร แจ้งเรื่องรถติดใบเหลืองหลายคัน ซึ่งได้ส่งเรื่องต่อไปยังฝ่ายซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นปัญหาเรื่องยาง และทางคุณพินได้ลงมาติดตาม แต่ไม่สามารถเดินเรื่องต่อได้ เพราะติดอยู่ที่การไม่มียางเปลี่ยนให้พขร.
+++ รอติดตามการดำเนินการ +++
 
- คุณแดง SCG ให้รายงานกำลังรถ ทั้งอีสานและใต้ นำส่งวันพรุ่งนี้ (26 ก.ค. 57)
+++ รอดำเนินการ +++
 
- คุณจิ๋ม เมืองเพรียวการบัญชี แจ้งว่าเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง ได้ให้คำแนะนำไปแล้ว ไม่ติดต่อกลับมาแสดงว่าใช้ได้แล้ว
+++ OK +++
 
- คุณนิ โทรแจ้งจากเพื่อนเพชรดาวเรือง ว่าเครื่องคอมแจ้ง error เป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองตรงส่วนของเน็ตเวิร์ค ได้แนะนำให้สั่ง Repair พนักงานไม่โทรกลับมา แสดงว่าใช้ได้แล้ว
+++ OK +++
 
- คุณขวัญ เพื่อนเพชรพระฉาย ซื้อตลับหมึกมาใหม่ แต่ยังไม่กล้าเปลี่ยน ได้ตกลงเข้าไปจัดการให้พรุ่งนี้เช้า
+++ รอดำเนินการ +++
 
- คุณเอส SCG แจ้งให้ส่งรายชื่อ SDC ได้ส่งต่อให้คุณใหม่ดำเนินการแล้ว นัดส่งรายชื่อไม่เกิน 10.00 น.พรุ่งนี้
+++ รอดำเนินการ +++
 
- คุณรุ่งเพชร (SCG) ให้ดำเนินการติดกล้องกับรถ 2 คัน ในวันเสาร์นี้ ได้แจ้งให้คุณสุพินญาเตรียมรถไว้ให้แล้ว
+++ พรุ่งนี้ดำเนินการ +++
 
24 พฤหัส
- จัดทูลบ็อกซ์ร่วมกับทีมจัดงานภาคใต้ เรื่องการดูแลสินค้า สินค้าลื่นไถล และการติดต่อประสานงานกับทีมจัดงาน
+++ OK +++
 
- คุณหยกแจ้งว่าเครื่องคอมดับไป เมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ ไอคอนต่างๆหายหมด เข้าไปตรวจสอบดูแล้ว พบว่าเป็นการ Login ผิด user ได้แก้ไขและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- คุณสุพินญา แจ้งให้ไปดำเนินการสร้างดฟลเดอร์รับส่งไฟล์ให้เครื่องคุณพิกและเครื่องคุณสุพินญาเอง ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- แก้ไขป้าย เพชรเพรียว ค้าไทย ด้วยโปรแกรม Photoshop
+++ OK +++
 
- รวบรวมรถที่ติดใบเหลืองใบแดง ส่งให้แผนกซ่อมบำรุง เพื่อติดตามการแก้ไขต่อไป (ส่วนมากเป็นเรื่องยางไม่สมบูรณ์)
+++ รอผลการดำเนินการ +++
 
 
23 พุธ
- นำโปรแกรม VBA ที่พัฒนาคำสั่งเพื่อลงข้อมูลได้แล้ว ติดตั้งให้ k.ใหม่ ใช้งาน ซึ่งยังสามารถลงข้อมูลได้เท่านั้น ส่วนการสร้างรายงานกำลังเขียนต่อไป แต่ต้องพักไว้ก่อน
+++ พักไว้ก่อน +++
 
- เขียน VBA เพื่อสร้างรายงานรายจ็อบ โดยต้องรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆออกมา เพื่อตรวจสอบการคุ้มทุนของแต่ละจ็อบงาน
+++ กำลังดำเนินการ +++
 
- แจ้งช่าง 3BB ไปอีก 1 รอบ เนื่องจากพนักงานที่เพื่อนเพชรดาวเรืองแจ้งว่ายังไม่มีช่างเข้าไป
+++ รอตรวจสอบ +++
 
- จัดทำป้ายชื่อ บริษัท เพชรเพรียว ค้าไทย จำกัด ด้วยโปรแกรม Photoshop
+++ OK +++
 
22 อังคาร
- ติดตั้ง AirCard เข้ากับโน้ตบุคที่ต้องจัดให้คุณอ้อ (งานมหพันธุ์) ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยสมบูรณ์ ได้ส่งเครื่องไปให้เรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- ติดตั้งโฟลเดอร์แชร์งานให้กับคุณสุชาติ สามารถแชร์งานร่วมกันได้เรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- พนักงานจากเพื่อนเพชรดาวเรือง แจ้งว่าอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ได้ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการแล้ว
+++ รอดำเนินการ +++
 
- เขียนโปรแกรมสร้างระบบงานเก็บข้อมูล
+++ กำลังดำเนินการ +++
 
21 จันทร์
- ได้รับแจ้งจากคุณรุ่ง ว่าเครื่องคอมงานจ่ายเบี้ยเลี้ยงเปิดไม่ติด จึงได้ขึ้นไปตรวจสอบ พบว่าเปิดไม่ติดจริง จึงได้นำลงมาตรวจสอบโดยละเอียด พบว่าปัญหาที่แท้จริงคือ C บวม 2 ตัว แต่หลังจากนำมาปัดฝุ่น ขัด RAM ก็สามารถเปิดติดได้อีก จึงได้นำไปติดตั้งกลับคืน และได้แจ้งอาการเบื้องต้นให้พนักงานรับทราบแล้ว
+++ OK +++
 
- คุณจีแจ้งว่าเครื่องคอมขึ้นข้อความอะไรไม่ทราบ ให้ขึ้นไปตรวจสอบ ตรวจพบว่า IP ซ้ำ ได้ทำการ Repair ใหม่ก็สามารถทำงานได้ต่อ และพบว่า IE ฟ้อง Script Error ได้แนะนำให้ตอบ Yes หรือ Continue เพื่อทำงานต่อ โดยรวมสามารถใช้งานได้ต่อ และได้แนะนำขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ด้วยแล้ว
+++ OK +++
 
- คุณประทีปแจ้งให้ขึ้นไปแก้ไขเครื่องพิมพ์ CANON PIXMA420  ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ ขึ้นไปตรวจสอบแล้ว พบว่าไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ถูกลบหายไป จึงได้ทำการ Add Printer เข้าไปใหม่ สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว
+++ OK +++
 
- ติดตามการสั่งซื้อซิมการ์ด เพื่อใช้ต่อเน็ตให้กับคุณอ้อ (งานมหพันธุ์) สรุปว่ายังไม่ได้ซื้อ เนื่องจากพนักงานที่ออกไปจัดหาแสดงหลักฐานไม่ครบ (ต้องจัดซื้อในนามบริษัท) ต้องรออีก 1 วัน
+++ OK +++
 
- ค้นหาโน้ตบุค HP จาก JIB เพื่อส่งไปใช้งานที่ขอนแก่น ให้กับพนักงานที่ดำเนินการด้านเอกสารที่อยู่ปลายทาง ส่งไลน์ให้ผจก.ดวงพรแล้ว
+++ รอฟังผลดำเนินการ +++
 
19 เสาร์
- ตรวจสอบเครื่องคอมในห้อง k.แมว เพื่อเตรียมให้ k.กุ้ง มำปิดงบ/ทำงานบัญชี
+++ OK +++
 
- แก้ปัญหาเครื่องคอม k.กุ้ง โปรแกรมเวิร์ด เนื่องจากปรับฟ้อนต์เป็นตัวหนาแล้วกลายเป็นตัวเอียง ได้แก้ปัญหาโดยการดาวน์โหลดฟ้อนต์ Angsana UPC ลงมาให้ใช้แทน Angsana New ก็สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย คือปรับหนาแล้วไม่เอียง
+++ OK +++
 
- ทูลบ็อกซ์พขร.ภาคใต้ (K.เก๋ แนะนำเรื่องจุดพัก , k.แหม่ม พูดคุยเรื่องงานรับตู้คอนเทนเมอร์)
+++ OK +++
 
- สร้างระบบงานให้ k.สุชาติ ให้สามารถดับเบิ้ลคลิก แล้วเปิดไฟล์รูปที่ถ่ายไว้ในโฟลเดอร์ขึ้นมาได้
+++ รอดำเนินการ +++
 
- สร้างระบบงาน ให้ยูสเซอร์สามารถกำหนดหัวข้อได้จากหน้าทำงาน แล้วระบบจะสร้างไฟล์เก็บข้อมูลให้เอง
+++ รอดำเนินการ +++
 
18 ศุกร์
- เดินทางไปดูหน้างานที่ บจก.มหพันธุ์ ลพบุรี (คุณชิน คุณทรงกลด คุณกิตติคุณ คุณดวงพร คุณสุพินญา)
+++ OK +++
 
- นำโน้ตบุคจากคุณอ้อ (งานมหพันธุ์) มาติดตั้ง Windows 7 แทน XP สามารถใช้งานไวร์เลสได้ตามปกติ
+++ OK +++
 
- ปรับแต่งแบบฟอร์มใบงานรับตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้แบบ 2ฟอร์มต่อ 1 กระดาษ Letter Fanfold
+++ OK +++
 
- ประสานงาน 3BB ของเพื่อนเพชรดาวเรือง เนื่องจากสัญญาณหายไป ช่างจะเข้าตรวจสอบสายภายนอกก่อน จากนั้นจะเข้าตรวจสอบภายในอีกครั้ง
+++  OK +++
 
- คุณวิภาวี SCG ให้รายงานพขร.เข้าออกเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2557
+++ OK +++
 
17 พฤหัส
- เดินสายแลนให้เครื่อง K.เกด และ K.หยก ที่ย้ายจากห้องฝ่ายบุคคล ขึ้นไปทำงานบนห้องรวม
+++ OK +++
 
- ประสานงานเรื่องค่าเน็ตในโทรศัพท์ของคุณอ้อ (งานมหพันธุ์) สรุปว่าบริษัทจ่ายให้ 400 บาท ส่วนคุณอ้อจะใช้โปรอะไรหรือใช้เท่าไร ก็ให้คุณอ้อจัดสรรเอาเอง แจ้งคุณแมวและน้องน้ำแล้ว ตกลงจะโอนจ่ายให้ต่างหากจากเงินเดือน เดือนละครั้ง
+++ OK +++
 
- ทูลบ็อกซ์พขร.ใต้
   1. ชี้แจงเรื่อง"ทำไมจึงมีพขร.อีสานไปลงคิวใต้" เหตุผลคือ รถวอลโว่ทั้งหมด บริษัทฯจัดซื้อมาเพื่อรับงานภาคใต้ แต่ในระยะแรกนั้น งานทางอีสานต้องการกำลังรถมากกว่า จึงได้นำไปช่วยงานอีสานก่อน เมื่องานทางภาคอีสานเริ่มเข้าที่ จึงต้องส่งรถกลับคืน ซึ่งได้ชี้แจงให้พขร.ใต้รับทราบแล้ว
   2. ทูลบ็อกซ์เรื่องงานตู้คอนเทนเนอร์ การดูแลตู้ และกฏกติกาในการเข้ารับตู้
+++ OK +++
 
- นำส่งสถิติพขร.เข้า/ออกให้คุณวิภาวี
+++ OK +++
 
- จัดทำ Powerpoint เกี่ยวกับกฏกติกาในการเข้ารับงานตู้คอนเทนเนอร์ และกฏจราจรเกี่ยวกับป้ายบังคับ/ป้ายเตือนต่างๆ
+++ OK +++
 
- แก้ไข Server โดยติดตั้งโปรแกรม Radmin เพื่อควบคุม และปลดล็อค Firewall เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น
+++ OK +++
 
- แก้ไขเครื่องคุณแมว เนื่องจากไม่สามารถเรียกคำสั่งงานบัญชีและงานประกันสังคมได้
+++ OK +++
 
- คัดลอกไฟล์ของคุณทรงกลดจากโน้ตบุค ส่งไปยังโน้ตบุคเครื่องใหม่ของคุณทรงกลดเรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- ติดตั้ง Microsoft Office 2007 ให้กับคอมคุณจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- ประสานงานกับคุณวสันต์ dblink เพื่อแก้ไขอาการโปรแกรมแสดงทศนิยม 4 หลัก
- แจ้งแล้ว รอคุณวสันต์ดำเนินการ
 
16 พุธ
- ติดตั้ง Windows 7 ให้กับโน้ตบุคคุณทรงกลด พร้อมลงออฟฟิชเรียบร้อยแล้ว
+++ OK +++
 
- ตรวจซ่อมโน้ตบุคคุณอ้อ(งานมหพันธุ์) แก้ไขการเชื่อมต่อไวไฟไม่ได้(ขณะนี้ใช้ได้แล้ว) และเชื่อมบัดกรีสายออกจากอะแด็ปเตอร์ โดยตัดช่วงที่ขาดชอร์ตกันออก แล้วต่อเข้าไปใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
+++ OK +++
 
- ติดตามเอกสารการรับตู้คอนเทนเนอร์ โดยออกแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่จากต้นแบบ ใส่หัวกระดาษเพื่อนเพชร แล้วออกแบบเป็น 2 แบบฟอร์ม คือแบบ 2แผ่นใน 1 A4 และแบบ 1 แผ่นใน 1 A4 ส่งเมล์ให้คุณสุพินญาตรวจสอบแล้ว
+++ OK +++
 
- นำไฟล์ "ตรวจความพร้อมก่อนรับงาน" จากเมล์ที่คุณรุ่งเพชรส่งมาให้ นำมาดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงานของเพื่อนเพชร เพื่อใช้ตรวจสอบความพร้อมของพขร.ก่อนการรับงาน
+ รอขอความเห็นจากฝ่ายจัดงาน/ฝ่ายเซฟตี้