พฤศจิกายน 2555

posted on 31 Oct 2012 16:32 by mitrapap in MyWork
30 ศุกร์
- สำรวจโทนเนอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ได้รับแจ้งว่าเครื่องแจ้งเตือนทุกเครื่อง คือที่ห้องคุณปลา, คุณจี , คุณแมว ใช้หมึกเบอร์ 85A และเครื่องคุณประทีป เบอร์ 12A จึงต้องสั่งซื้อจำนวน 4 ตลับ
- รับนโยบายการจัดทำ"มาตรฐานคุณภาพ บริการรถบรรทุก"
- แก้ไขเครื่องเฮียน้อย ติดสปายแวร์
 
29 พฤหัส
- เข้าทำเครื่องเมืองเพรียว โดยลงวินโดวส์ใหม่และติดตั้งเครื่องพิมพ์ ที่เครื่อง MP025 ห้องหัวหน้าบัญชี
- เข้าประชุม SCG แก่งคอย
 
28 พุธ
- ตรวจสอบการคำนวณของโปรแกรม ในส่วนของการสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย พบความผิดพลาดที่การระบุตัวย่อของเดือน "ต.ค." ที่ระบุไว้เป็น "ต.ค.." ทำให้การคำนวณผิดพลาด
- สั่งซื้อแรม 2G ติดตั้งที่ pp107 (จี) เพื่อให้การประมวลผลงานเบี้ยเลี้ยงดีขึ้น
- ติดตามแบบประเมิณตนเองจาก SCG ดำเนินการสอบถามข้อมูลจากแต่ละแผนก และจัดทำแบบประเมิณ ส่งเมล์กลับให้ SCG เรียบร้อยแล้ว
 
27 อังคาร
- แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการจป.และทีมจป. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณทรงเกียรติพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
- สแกนใบสมัคร เก็บข้อมูลลงดาต้าเบส
- เขียนโปรแกรมต่อจากเมื่อวาน
 
26 จันทร์
- เข้าเมืองเพรียว ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ MP25
- เข้าเพื่อนเพชร ดูแลการจัดการข้อมูล ขาด-ลา-ลาออก ของพขร.กับพี่พิสิฐ
 
24 เสาร์
- ลางาน ทำบุญบ้านพ่อตา
 
22-23 พฤหัส, ศุกร์
- ทำงาน, ประชุม ตามปกติทั่วไป
 
21 พุธ
- เข้าเมืองเพรียว ตรวจสอบระบบตามปกติ
- แวะร้านคอมพิวเตอร์(ร้านแอดไวส์) เพื่อรับฮาร์ดดิสก์ที่ส่งเคลมไว้ แต่ยังไม่ทันได้แวะ พนักงานเพื่อนเพชรโทรตามให้รีบเข้ามาประชุมโดยด่วน
- เข้าร่วมประชุมที่บริษัทเพื่อนเพชร เรื่องการทำงานของทีมจป., งานฝึกอบรม, การประสานงานระหว่างแผนก, การทำใบ NCR
 
*** งานที่ต้องรับผิดชอบ ***
1. ทำระบบใบ NCR ให้ใช้ได้ทั้งบริษัท และให้รันนัมเบอร์อัตโนมัติ
2. ทำระบบเอกสารประจำตัวพขร(แฟ้มประวัติ) ให้เป็น PDF 
3. ทำระบบ Alert วันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่
 
20 อังคาร
- เข้าเมืองเพรียว ตรวจสอบระบบตามปกติ
- ซื้อแฟ้มเอกสาร 12 แฟ้ม + กระดาษพิมพ์ชื่อติดแฟ้ม 5 แผ่น ให้ลุงสิทธิ์เพื่อทำแฟ้มพขร.
- ซื้อรางครอบสายแลนให้เครื่องคุณแสงแรก
- ดูแลข้อมูลการจัดแฟ้ม, การส่งรายงานขาดลา
- ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ห้องจัดงาน ปกติเรียบร้อยดี (หลังจากพนักงานแจ้งว่าพิมพ์ไม่ได้)
- รับนโยบายเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการขาดการลา คุณแสงแรกบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่ รออีกนิด
 
19 จันทร์
- ลางานไว้ 1 วัน แต่เข้ามาทำงานช่วงบ่าย
- ซื้อไวร์เลสเม้าส์ให้ผจก.ดวงพร, เม้าส์สายให้ลุงสิทธิ์
 
17 เสาร์
- ตรวจสอบโปรแกรม DB LINK เนื่องจากคุณเก๋ ได้เริ่มเข้ามาทำงาน ต้องการเคลียร์ฐานข้อมูล แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคู่มืออยู่
- แก้ไขกฏระเบียบพขร. เกี่ยวกับการคืนเงินหลักประกันต่างๆ
16 ศุกร์
- ตรวจสอบเครื่องไร้ท์ DVD ให้กับคุณทรงเกียรติ หลังจากทดลองหลายๆแบบแล้ว ตกลงได้นำ SATA DVD WRITE ติดตั้งให้ใช้งานแทน ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีพอสมควร สามารถไร้ท์แผ่นได้ แต่การอ่านและเล่นออกอาการสะดุดเล็กน้อย ส่วนเครื่องที่เป็น IDE ได้นำกลับมาใช้งานกับเครื่อง PP126
- ตามเรื่องการจัดแฟ้มข้อมูลพขร. ได้สั่งซื้อแฟ้มและตรวจสอบเอกสารต่างๆของพขร. โดยให้ลุงสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการ ผลงานเดินหน้าไปได้ด้วยดี
- ประชุมรับนโยบายการดำเนินการเมื่อพขร.ลาออก ตกลงให้ห้องฝ่ายบุคคลเป็นผู้เดินเอกสารและตามเรื่องยาง-อุปกรณ์-พูดคุยเรื่องราวต่างๆ เงื่อนไขที่ต้องทำความเข้าใจ และเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อน จึงส่งไปแผนกการเงิน
 
15 พฤหัส
- แวะจ่ายค่า DVD ที่ร้าน Comtect ที่เบิกมาจากเพื่อนเพชร จำนวน 700 บาท
- รับงานจากผจก+ห้องบัญชี เรื่อง การแยกการบันทึกเส้นทาง จากของเดิมบันทึกตั้งแต่ออกจากบริษัทจนกลับบริษัท แต่ของใหม่ให้เป็น ออกจากบริษัทถึงจุดลงสินค้า และ จากจุดขึ้นสินค้าใหม่้ถึงบริษัท (แยกขาไปและขา
กลับ)
- เข้าประชุมย่อย รับทราบเรื่องพฤติกรรมการใช้น้ำมันของพขร. และการลาออกของพขร.ที่ไม่ปกติ เช่น การละทิ้งงาน การทิ้งรถ
- เขียนโค้ดงานฐานข้อมูลรถและพขร.เพื่อปรับใช้งานในห้องฝ่ายบุคคล (เนื่องจากได้รับพนักงานชายที่สามารถทำคอมฯได้โดยตรงแล้ว)
 
14 พุธ
- เข้าเมืองเพรียว ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ พูดคุยกับพนักงานเพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆทั่วๆไป
- รับเครื่องไร้ท์ DVD จากร้านคอมเท็ค ราคา 700 บาท นำมาติดตั้งให้คุณทรงเกียรติ จะนำมาใช้เก็บข้อมูล VDO ที่นำมาเป็นสื่อการอบรมและ Toolbox ให้พขร.ตามแผนงานของคุณทรงเกียรติ
- รับฮาร์ดดิสก์ที่ฝากเคลม ทางร้านไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ออกแบบ ใบตรวจอุปกรณ์ เพื่อใช้ร่วมกับ ใบยืมอุปกรณ์ 
 
13 อังคาร
- เข้าอบรมที่ SCG แก่งคอย ไปกับคุณแสงแรก อบรมโดยคุณมานิตย์ รับนโยบาย SCS
- มอบหมายงานพิมพ์คู่มือพขร.ตามตัวอย่างของ SCG ให้กับคุณพิศิษย์
- ตรวจสอบการใช้เอกสาร ใบยืมอุปกรณ์ เมื่อพิจารณาสาระแล้วยังใช้งานไม่ถูกต้อง คือเปิดใบยืมทุกครั้งที่มีการตรวจ แต่วิธีการที่ถูกต้องแล้ว จะต้องมีใบตรวจด้วย ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับทีมงานตรวจสอบอุปกรณ์แล้ว
 
12 จันทร์
- เข้าประชุมร่วมกับทีมพขร. เพื่อรับรู้ภาพรวมในการทำงานร่วมกัน
- สะสางงานพิมพ์คู่มือพนักงาน ได้พูดคุยกับพี่มานิตย์ เรื่องแนวทางในการทำคู่มือพขร.
*** ได้ตัวอย่างคู่มือพขร.ของ SCG แล้ว จะได้นำมาประยุกต์ต่อไป
- แนะนำการทำงานคร่าวๆให้กับพี่พิศิษย์ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากรุ่งโรจน์ที่ลาออกไป
 
10 เสาร์
- รับงานต่อจากคุณรุ่งโรจน์ที่ลาออก
- เข้าตรวจสอบ PP104 เครื่องคอมงานจ่ายเบี้ยเลี้ยง พบว่าเครื่องแจ้ง File System สูญหาย จึงได้ทำการติดตั้งระบบซ้ำไปอีกครั้ง เป็นการตรวจสอบและแก้ไขอัตโนมัติ ทำงานได้ตามปกติแล้ว
- ติดตั้งระบบวินโดวส์ที่ห้องซ่อมบำรุง ***เป็นเครื่องที่นำมาจากเมืองเพรียว เลขเครื่อง MP17 ได้เลขเครื่องที่เพื่อนเพชรเป็น PP231
 
09 ศุกร์
- ประสานงานเบิกเงินจัดซื้อ SD-CARD 16G. ให้เฮียเกียรติ พร้อมทั้งตัวอ่านการ์ดภายนอกด้วย เนื่องจากเฮียเกียรติแจ้งว่า บางครั้งต้องมีการถ่ายข้อมูล หรือเปิดข้อมูลที่ภายนอกด้วย
- ออกแบบและจัดพิมพ์ ประกาศและโบว์ชัวร์การตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 26 พ.ย. 2555
- จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน และคณะกรรมการจป. รอผจก.กลับมาเซ็นต์คำสั่งก่อน
- ห้องจัดงานแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ HP พิมพ์ออกมาเป็นสีเขียว จึงได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่าจุกยางเกิดการฉีกขาด เนื่องจากการแกว่งตัวของสายหมึก ได้นำจุกยางเก่าที่ยังมีสภาพดีมาเปลี่ยน และทำการปั๊มน้ำหมึกให้ออกจนครบ สามารถพิมพ์งานได้ถูกต้องเป็นปกติแล้ว
 
08 พฤหัส
- จัดเก็บรูปถ่ายพขร.กับรถ โดยนำมา Crop ให้ได้ขนาดที่ต้องการ จากนั้นนำมาเข้าโฟลเดอร์ไว้ เพื่อเตรียมนำส่งให้กับ SCG เพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง
- จัดทำหนังสือสัญญาการทำงานเพิ่มเติม เน้นทำความเข้าใจในกรณีการใช้น้ำมัน
- นำระเบียบพนักงานมาปรับเปลี่ยนรูปเล่ม จากเดิมเป็นขนาด A4 แนวตั้ง ให้มาเป็นแนวนอน แต่แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ แล้วปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลง
 
07 พุธ
- สร้างรายงานสรุปพฤติกรรมการวิ่งรถ โดยสรุปจากรายงาน GPS ของคุณโจ้ แบ่งเป็น 1-10 ตุลาคม, 11-20 ตุลาคม และ 21-31 ตุลาคม จากนั้นส่งไฟล์กลับไปให้คุณโจ้ เพื่อตรวจสอบกลับไปยังรถทะเบียนที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดและจอดไม่ดับเครื่อง
     ประเด็นที่ต้องพิจารณา มี 2 เรื่อง คือ
     + การจอดรถไม่ดับเครื่องนานๆ เกิดจากกล่อง GPS เสีย หรือรถจอดซ่อมหรือไม่
     + การใช้ความเร็วเกินกำหนด เกิดจากการวิ่งลงทางลาดชันหรือไม่
 
- เข้าประชุมร่วมกับทีมดูแลจาก SCG รับนโยบายด้านความปลอดภัยและอื่นๆ
- สัมภาษณ์งานผู้มาสมัครงาน (มาสมัครขับรถ แต่สอบไม่ผ่าน ปรากฏว่ามีประสบการณ์ด้านงานสำนักงาน)
- กล้องวงจรปิดไม่สามารถเรียกดูจากคอมฯห้องการเงินได้ ติดต่อคุณตั้วแล้ว จะำดำเนินการในวันพรุ่งนี้(พฤหัส) เพราะวันนี้เจ้าของเครื่องมาเล่นเกมแล้ว ไม่ยอมให้ใครใช้เครื่องอีก
 
06 อังคาร
- เข้า บจก.เมืองเพรียว สำรวจเครื่องที่ถอดไว้จากการเปลี่ยนเครื่องใหม่ เพื่อหาว่าเครื่องใหนเป็นของใคร
- ตาม SD CARD และ DVD WRITER ที่จะนำมาติดตั้งให้คุณทรงเกียรติ ปรากฏว่าของยังไม่มา
- สำรวจ IP บจก.เพื่อนเพชร เพื่อเตรียมลงโปรแกรม Radmin
 
05 จันทร์
- นำข้อมูล GPS จากคุณโจ้ มาวิเคราะห์ทำกราฟเพื่อเปรียบเทียบ การจอดรถไม่ดับเครื่อง และการใช้ความเร็วเกิน จากนั้นจะเขียนแผนเพื่อนำส่งคุณอภิชาติ (SCG)
- ทบทวน/เรียบเรียงระเบียบข้อกำหนดในการทำงาน จัดส่งเมล์ให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไข
- เพิ่มเติมระเบียบและข้อกำหนดเบื้องต้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและการหักเงินหลักประกัน
 
03 เสาร์
- ลา 1 วัน ซ่อมรถ
 
02 ศุกร์
- ลาหยุดงาน (รถหม้อต้มพัง ที่เลยวังน้อยไปเล็กน้อย ต้องลากกลับมาซ่อมที่หนองแค)
 
01 พฤหัส
- เข้า บจก.เมืองเพรียวธุรกิจ คัดเลือกฮาร์ดดิสก์ที่จะนำมาใช้ที่เพื่อนเพชร มีของ SEAGATE อยู่ 1 ตัวที่ประกันหมดปี 2014 แต่ไม่สามารถลงวินโดวส์ได้ จึงได้นำมาฝากเคลมที่ร้านคอมเท็ค
- ซื้อลำโพง USB เพื่อมาติดตั้งให้เครื่องคุณทรงเกียรติ แทนลำโพงเดิมที่เป็นของส่วนตัวของคุณพงษ์เทพ
- สร้างตารางงานบันทึกการลาให้คุณรุ่งโรจน์ และสร้างตารางบันทึกประวัติพขร.และบันทึกงานสอบสวน ให้กับคุณแสงแรก พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานเบื้องต้น
- ตรวจสอบงาน GPS ด้วยข้อมูลจากคุณโจ้ พบว่ายังเป็นข้อมูลดิบอยู่ จึงได้นำมาวิเคราะห์ต่อ สรุปว่าต้องเทียบอัตรา % ออกมา จึงจะได้ค่าเฉลี่ยที่นำมาเปรียบเทียบได้ ได้แนะนำขั้นตอนต่างๆให้กับคุณโจ้ไปแล้ว
- ตรวจสอบงานบันทึกการสั่งซื้อน้ำมัน โดยให้ข้อมูลอัพเดทอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อ ได้แนะนำขั้นตอนการทำงานให้คุณมลไปแล้ว