เมษายน 2555

posted on 03 Apr 2012 15:03 by mitrapap in MyWork
07 เสาร์
เพื่อนเพชร
 • ทบทวนข้อมูลงาน TFQS เพื่อรอรับอาจารย์นิพนธิ์ ที่จะเข้ามาในวันพุธที่ 11 
 
06 ศุกร์
เมืองเพรียว
 • แก้ไขเครื่องพิมพ์ canon ที่ mp20 เนื่องจากตลับดำมีปัญหา หมึกออกไม่สม่ำเสมอ คลีนและปั๊มหัวแล้วก้ไม่หาย จึงได้ตั้งค่าให้ใช้ตลับสีตลับเดียว แล้วผสมให้เป็นดำ ใช้งานได้ตามปกติแล้ว
 • ลงทะเบียน Dropbox ให้ใช้สำหรับการรับส่งไฟล์ปิดงบกับผู้สอบบัญชี

เพื่อนเพชร

 •  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานอุบัิติืเหตุ
 
05 พฤหัส
เมืองเพรียว
 • ปรึกษาเรื่องการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่กับคุณหทัยรัตน์
  - งบประมาณ 110,000 บาท
  - หลังสงกรานต์
  - ปรับเป็นวินโดวส์

เพื่อนเพชร

 •  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานอุบัติเหตุ
 
04 พุธ
เพื่อนเพชร
 • อ.นิพนธิ์โทรนัด เข้า 11 เมษายน 2555
 • ประชุมร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรม GPS
 • รับมอบหมายงานบูรณาการคุณหน่อง(ฝ่ายบุคคล)
 
03 อังคาร
เพื่อนเพชร
 • เคลียร์โฟลวชาร์ตแผนกจัดซื้อ ในส่วนของการประเมินผู้ขาย
 • คุยเรื่องเงินเดือน สรุปเป็น
  - เงินสร้างระบบเดิม คงเหลืออีก 4 หมื่น แบ่งเป็น
  + 2 หมื่น หักกลบกับเงินเบิกทำงานแม่ 2 หมื่น เท่ากับว่าไม่ได้เบิกไป
  + 1 หมื่น ทำเรื่องเบิกวันนี้ (เท่ากับว่าเป็นค่าทำงานเดือน ก.พ. และ มี.ค. เดือนละ 5 พัน)
  + อีก 1 หมื่น คาดว่าจะเบิกในเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. ยังไม่แน่ใจ
 • รับงานเพิ่ม ต้องประสานงานและดูแลทีมเขียนโปรแกรมของ STC ให้ทำงานให้จบ วัดผลใน 3 เดือน 

Comment

Comment:

Tweet