มีนาคม 2555

posted on 01 Mar 2012 10:26 by mitrapap in MyWork
30 ศุกร์
เมืองเพรียว
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป
 • เตรียมขอใบเสนอราคา เรื่องจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 11 เครื่อง โดยคุณหทัยรัตน์(หญิง)เป็นผู้ประสานงาน

เพื่อนเพชร

 • เคลียร์เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล LND กับสำนักงานใหญ่ของ SCG
 
29 พฤหัส
เมืองเพรียว
 • แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ HP เนื่องจากฟองน้ำในตลับแข็งตัว ได้จัดการปั๊มหมึกและไล่น้ำหมึก สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว 

เพื่อนเพชร

 • ตรวจสอบงาน TFQS
 • ทบทวนผังงาน การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ได้เรียกเจ้าหน้าที่จัดซื้อมาทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานต่างๆแล้ว
 
28 พุธ
เมืองเพรียว
 • เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป
 • แก้ไขเครื่องพิมพ์แคนนอนและเอชพี ที่อยู่กับเครื่องกลาง MP20 สามารถพิมพ์งานได้ตามปกติแล้ว 
 
27 อังคาร
เพื่อนเพชร
 • ประสานงานกับ Thaitracking ให้คุณเดชรีโมทเข้ามาติดตั้งโปรแกรมในเครื่องที่ลงวินโดวส์ใหม่ 
 • ทบทวนระเบียบพนักงานด้านไอ.ที. เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลไปปรับปรุง
 • ทบทวนผังองค์กร พูดคุยกับคุณกิตติชัย เพื่อรับทราบงานที่แท้จริง
 
26 จันทร์
เพื่อนเพชร
 • ปรับแต่ง PP002 เครื่องคุณภา เนื่องจากคุณตั้ม จีพีเอส.ได้ติดตั้ง XP ให้ใหม่ และติดตั้ง Office 2007 คุณภาจึงไม่คุ้นเคย จากนั้นได้ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ LQ-300+ ใช้บนโต๊ะ และเครื่องพิมพ์ HP-D1050 จาก PP101 แล้วได้ติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรองรับการพิมพ์ตั๋งานของ SCG ตั้งค่ากระดาษ Shipment สามารถทำงานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว
 
24 เสาร์
เพื่อนเพชร
 • แก้ไขการตั้งค่า Shipment ของ LQ-300 ที่เครื่องคุณเบิร์ด ห้องจัดงาน เนื่องจากขนาดกระดาษไม่ถูกต้อง เกิดจากการเข้าไปตั้งค่าให้แชร์แล้วผิดพลาด
 • สะสางปัญหาการใช้เมล์ของบริษัท ได้เพิ่มเมล์ของห้องซ่อมบำรุง 
 • เพิ่มการเชื่อมโยงเมล์เข้ากับเมล์หลักของเพื่อนเพชร แต่เพิ่มได้เพียง 5 เมล์ก็เต็มแล้ว
23 ศุกร์
เพื่อนเพชร
 •  ติดตามงาน TFQS
 • ฝ่ายบุคคล เรื่อง NC 4 ข้อ จากการตรวจพบของสวทช.
 • เข้าทบทวนแผนการอบรม-แบบสอบถามการฝึกอบรม-รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม-ผลการประเมินการฝึกอบรม เพื่อให้จัดเข้าแฟ้ม ให้ง่ายต่อการรายงานและการค้นหา
 • ขอดู "ระเบียบการปฏิบัติงานของพขร. 17 ข้อ" ที่สวทช.ตรวจพบแต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ พบว่าเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ แต่ยังไม่ได้เกลาในรายละเอียด 
 
21-22 พุธ-พฤหัส
เพื่อนเพชร
 • อบรม "สำนักงานบัญชีคุณภาพ" ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื้อหาใกล้เคียงกับระบบ TFQS ที่กำลังทำอยู่ ได้ร่วมทำเวิร์คช็อปกับสำนักงานอื่นๆ ทำให้ได้แชร์ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับรู้ทัศนคติที่แตกต่างในสายงานบัญชี ถือว่ามีประโยชน์มากๆ แต่จะได้นำมาใช้หรือไม่? 
 
19 จันทร์
เพื่อนเพชร
 • ฝ่ายบุคคลจัดอบรม เรื่อง"ยาเสพติด"
  - การประสานงานระหว่างฝ่ายบุคคลกับฝ่ายต่างๆ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร จึงส่งผลทำให้จำนวน พขร. น้อยไปหน่อย ทั้งๆที่ได้นัดแนะกับฝ่ายจัดงานไว้แล้ว รวมทั้งการเข้าร่วมอบรมของทีมช่างก็ไม่พร้อมเพรียง เนื่องจากฝ่ายบุคคลไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากฝ่ายซ่อมบำรุงเท่าำไรนัก
  - การขอความร่วมมือกับทีมงานอื่นๆอยู่ในเกณฑ์ดี
  *** ต้องปรับปรุงเรื่องการประสานงานให้แม่นยำอีกครั้ง
 • แก้ไขโค้ดงาน JOB อันเกี่ยวเนื่องกับงาน Oil ในจุดที่มีการตรวจสอบบรรทัดสุดท้าย ถ้าหาจากล่างขึ้นบน จะมีปัญหากับบรรทัดขยะ ต้องเปลี่ยนเป็นจากบนลงล่างแทน
16 ศุกร์
เมืองเพรียว
 • เปลี่ยนตลับหมึก HP#28ให้กับ MP24 หัวหน้าแผนกบัญชี ชั้น 3 เนื่องจากตลับเดิม สีเหลืองไม่ออก ได้พยายามล้างหลายๆครั้งแล้วไม่หาย
 • แก้ไขตลับ HP#61 เครื่อง D1050 ที่ MPO7 เนื่องจากการปิดกระดาษบนตลับนั้นอากาศรั่วได้ ทำให้ตลับไม่ยอมดึงน้ำหมึกจากแท้งค์ ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อนเพชร

 •  ติดตามงาน TFQS
 • กรณีถอยชนบ่อยครั้ง QMR ให้ฝ่ายอบรมนำไปเขียนแผนขึ้นมาก่อน จากนั้นค่อยนำเข้าที่ประชุมเพื่อเขียน CAR
 • QMR ให้แนวทางปฏิบัติ
  - ค่าสมนาคุณวิทยากร ท่านละ 1000.- บาท
  - จัดกระเช้าของที่ระลึก 1 กระเช้า
 • ปัญหาทีมงานอุปกรณ์ QMR ยังไม่มีเวลาพิจารณา
 
15 พฤหัส
เมืองเพรียว
 • ตรวจสอบเครื่องเซิฟเวอร์และโปรแกรมงาน ทุกระบบปกติ
 • สั่งซื้อตลับหมึก HP#28 ราคา 800 บาท

เพื่อนเพชร

 • ติดตามงาน TFQS
 • ติดตาม NCR จากแผนกจัดงาน กรณีรถถอยชนบ่อยครั้ง มอบหมายให้คุณภาเขียน NCR มา 4 ใบก่อน
 • ติดตามเอกสารการตรวจอุปกรณ์ขึ้นรถ สอบถามว่า ก่อนรับงานได้มีการตรวจสอบหรือไม่ ได้ทบทวนขั้นตอนกับจนท.อุปกรณ์ ได้คำตอบดังนี้...
  1. ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อติดตั้งประจำรถให้ครบถ้วน โดยทีมจนท.อุปกรณ์
  2. พขร.รับอุปกรณ์ และมีหน้าที่ดูแลรักษา ให้ครบและพร้อมรับงาน
  3. เมื่อมีจ๊อบงานเข้ามา หากอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ จะสามารถรับงานได้ทันที
  4. หากอุปกรณ์ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ พขร.ต้องแจ้งทีมอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน เช่น จัดหาอุปกรณ์ทดแทน หรือเปลี่ยนรถ หรือเปลี่ยนไปรับงานที่สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีได้
  จากขั้นตอน 3 และ 4 จะตรวจสอบโดยตัว พขร. เอง ปัญหาที่เกิดก็คือ
  - อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่สมบูรณ์ แต่ก็แจ้งฝ่ายจัดงานว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้รับงานได้
  - ตรวจไม่ละเอียด แล้วก็แจ้งฝ่ายจัดงานว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้รับงานได้
  - ไม่ตรวจเลย แต่บอกว่าตรวจแล้ว แล้วก็แจ้งฝ่ายจัดงานว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้รับงานได้
  แนวทาง :
  - ก่อนรับงาน ต้องมีจนท.ตรวจสอบทุกครั้งเสมอ
  - เมื่ออุปกรณ์เสียหาย ต้องแจ้งทีมอุปกรณ์ก่อน หากทีมอุปกรณ์ตรวจพบเอง พขร.จะมีบทลงโทษตามความเหมาะสม
  - เมื่อไม่พร้อมรับงาน แต่กลับรับงานได้ ฝ่ายจัดงานกับพขร.ต้องรับผิดร่วมกัน

  *** นำเสนอเข้าที่ประชุม ***
14 พุธ
เพื่อนเพชร
 • ติดตามผลจากการบันทึกอุบัติเหตุ จับประเด็น "การถอยชน" พบ 5 ครั้งในเดือนก.พ. จึงได้เสนอให้ทำ NCR จากนั้นให้นำเข้าที่ประชุม เพื่อทำ CAR ออกมาอีกครั้ง
 • สร้างเมล์ใหม่ และแนะนำวิธีการใช้ให้ลุงกึ่ม
13 อังคาร
เพื่อนเพชร
 • ติดตามงาน TFQS
 • ผลักดันงานอบรมบุคลากรกลับไปให้ฝ่ายบุคคลได้แล้ว หลังจากที่จะโดนขโมยซีนโดย"ลูกพี่ใหญ่จ๋า" 
 • นำบุ๊คอุบัติเหตุมาจากฝ่ายบุคคล เพื่อมาเทียบกับใบ NCR ของฝ่ายปฏิบัติการ ปรากฏว่ามีรายการ 24 รายการ แต่มี 1 NCR ต่างกันมากมาย ต้องแก้ไขโดยด่วน...
 • เตรียมรวบรวมข้อมูลการวิ่งของรถทั้งหมด เพื่อมาเปรียบเทียบและหาค่าเฉลี่ยต่อไป พรุ่งนี้เริ่มทำข้อมูลจริง
12 จันทร์
เพื่อนเพชร
 • เข้าปรึกษาหาแนวทางในการทำงานร่วมกับผจก.ดวงพร
 • เข้าหาข้อมูลแต่ละแผนก วันนี้เน้นการค้นหาว่าแต่ละคนจริงๆแล้วทำอะไร
  *** ข้อมูลที่ได้ไม่ค่อยตรงกัน มี 3 มุมคือ 1.มุมของคนมอบหมายงาน 2.มุมของคนอื่นที่มองเข้าไป 3.มุมของเจ้าของงานเอง เรื่องนี้น่าจะต้องได้รับการแก้ไขก่อน *** 
 
09 ศุกร์
เมืองเพรียว
 • เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย
 • นำเครื่องพิมพ์บราเธอร์จากเพื่อนเพชร ไปส่งที่ร้านดาต้า

เพื่อนเพชร

 •  ปรับแต่งการพิมพ์ตั๋วงานของ SCG ที่เครื่องคุณภา ได้เปลี่ยนสายสัญญาณจาก LTP มาเป็น USB เปลี่ยนไดรฟ์เวอร์ในลีนุกส์เป็น LQ-500 และเปลี่ยนรุ่นของ Adobe Reader เป็น 10.0 สามารถพิมพ์งานได้ตามปกติ
 • เก็บแฟ้มเอกสาร TFQS 
 • เฮียน้อยนำแผนการอบรมพนักงานมาปรึกษา
08 พฤหัส
เพื่อนเพชร
 • ติดตั้งเครื่องพิมพ์ LQ-300 ให้กับคุณภา แล้วนำ LQ-300 เครื่องใหม่ติดตั้งให้กับคุณพิน 
 • ติดตั้งระบบจูนแก๊สรถยนต์ ให้โน้ตบุ๊คเฮียน้อย
 
07 พุธ (วันมาฆะบูชา)
เพื่อนเพชร
 • ติดตามงาน TFQS 
 • อาจารย์นริศ เข้ามาแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินของ TFQS
06 อังคาร
เพื่อนเพชร 
 • ดำเนินการติดตามงาน TFQS ช่วงเช้าติดตามงานห้องจัดงาน แต่ไม่คืบหน้ามากนัก เพราะห้องจัดงานจะไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างอื่น (นี่อาจเป็นปัญหาต้นๆ)
 • ส่วนช่วงบ่ายติดตามงานที่ห้องฝ่ายบุคคล ได้ข้อมูลเฉพาะในส่วนของงานอบรมพนักงานขับรถ ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่งานในส่วนตัวของคุณแสงแรกยังไม่จบ เพราะคุณแสงแรกรับผิดชอบงานหลายๆจุด จึงได้นัดไว้เป็นวันต่อไป
 •  ติดตามเอกสารขั้นตอนการทำงานในเรื่อง "การแก้ไขในกรณีฉุกเฉิน" เนื่องจากเอกสารไม่ได้ประกาศเข้าระบบ แต่เรื่องนี้ไปเกี่ยวพันอยู่ในงานอุบัติเหตุ จึงต้องตามหาเอกสาร และนำกลับมาเข้าแฟ้มให้ครบถ้วนอีกครั้ง
05 จันทร์
เมืองเพรียว
 • เพิ่มเติมงาน ภพ.30 เนื่องจากแบบฟอร์มจากกรมสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลง
 • ซื้อและเติมหมึก HP3740 ที่ห้องบัญชี

เพื่อนเพชร

 • ตรวจสอบงาน TFQS จากรายงานการตรวจสอบของคุณขวัญ ได้ติดตามงานไปยังแผนกซ่อมบำรุง พบว่ายังมีปัญหาอีกหลายๆจุด บางจุดยังไม่ได้เริ่มงานเลย โดยเฉพาะในขณะนี้ มีปัญหาเรื่องพนักงานลาออก และเตรียมลาคลอดอีก 1 ท่าน จึงจะต้องติดตามปัญหาในงานซ่อมบำรุงอย่างถี่ถ้วนต่อไป
03 เสาร์
เพื่อนเพชร
 • ตรวจสอบงาน TFQS วันนี้พูดคุยกับคุณแสงแรกในเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ลองทำความเข้าใจในเบื้องต้น พบว่าเข้าใจ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ต้องตามแก้ไขให้ทำงานตามเอกสารจริงๆ
 • เข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานจากทีมโปรแกรมเมอร์ ในภาพรวมของการจัดงานและการบันทึกฐานข้อมูล โดยในเบื้องต้นจะมีข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลรถ(จากฝ่ายซ่อมบำรุง) และข้อมูลคนขับรถ(จากฝ่ายบุคคล) 
 • แก้ไขข้อมูลให้พนักงาน ที่แจ้งว่ามีจ็อบที่ไม่สามารถประมวลผลได้ พบว่าพนักงานพิมพ์ พ.ศ.ผิดพลาด
 • ร่วมปรึกษาการแก้ไขเอกสารกับคุณกิตติชัย เรื่องการปรับปรุงเอกสารการตรวจความพร้อมของพขร. โดยจะยกเลิก FM-LO-017 และ FM-JP-008 เป็นเอกสารตัวใหม่ ที่รวมข้อมูลการตรวจความอ่อนเพลีย+ตรวจแอลกอฮอลล์+ตรวจยาบ้า พร้อมกันในคราวเดียว
  *** ลักษณะการทำงาน จะเป็นการสุ่มตรวจ โดยดูด้วยตาเป็นเบื้องต้น ว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ ถ้าพบจึงจะตรวจละเอียด
 • แก้ไขงานจ็อบจากคุณมล เนื่องจากพิมพ์พ.ศ.ผิดเป็น555
02 ศุกร์
เพื่อนเพชร
 • ตรวจสอบงาน TFQS ในส่วนของเป้าหมายคุณภาพ โดยดำเนินการตรวจหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งปรึกษาหาเอกสารที่น่าจะต้องใช้เพิ่มเติม
 • แก้ไขงานเบี้ยเลี้ยง ให้สามารถรองรับวันที่ 29 ก.พ. ได้ทั้งระบบ
 • แก้ไขงานน้ำมัน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจหาบรรทัดสุดท้าย จากเดิมเป็นการหาจากล่างขึ้นบน มาเป็นหาจากบนลงล่าง 
 • ติดตามงาน TFQS กับคุณกิตติชัย ในส่วนของเป้าหมายคุณภาพ เกี่ยวกับการตรวจความพร้อมของพขร. คือความอ่อนเพลีย, แอลกอฮอลล์ และสารเสพติด โดยตกลงว่าจะยกเลิก FM-JP-008 และ FM-LO-017 มาเป็นเอกสารใหม่ในหน้าเดียวกัน
01 พฤหัส
เพื่อนเพชร
 • สำรวจการเขียน NCR ที่ฝ่ายซ่อมบำรุง พบว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก เช่น เป้าหมายของรถเสียนอกสถานที่ ตั้งเป้าไว้ 1 ครั้งต่อเดือน แต่พบว่ามีมากกว่า 5 ครั้ง ทำให้ NCR เกิดมาก แต่ไม่มีการสรุปเป็น CAR (จำนำปัญหาปรึกษากับ อ.นริศ เพื่อหาแนวทางอีกครั้ง) 
 • แก้ไขงานจ๊อบ เนื่องจากเอ็กเซลผิดพลาดเรื่องการทำงานกับวันที่ 29/2/2555 ได้แก้ไขให้สามารถทำงานได้เรียบร้อยแล้ว
 • เพิ่มเติมงาน TFQS ในส่วนของมาตรฐานการทำงานของช่างซ่อม