กุมภาพันธ์ 2555

posted on 12 Feb 2012 09:28 by mitrapap in MyWork
29 พุธ
เมืองเพรียว
 • เครื่องแฟกส์ฟ้องว่าหมึกหมดสนิท ได้จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว(พนักงานแจ้งว่าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวาน)

เพื่อนเพชร

 • จัดการติดตั้งเครื่องพิมพ์แคนนอนเครื่องใหม่ ผ่าน WIFI ไปยังโน้ตบุ๊คคุณแหม่ม และเครื่องตั้งโต๊ะ PP101 ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
 • รับเครื่องพิมพ์แคนนอน MP287 จากร้านซ่อม จากอาการขึ้น E03 กระดาษติดตลอดเวลา ใช้งานได้ตามปกติแล้ว
 
28 อังคาร *** ลา ***
 
27 จันทร์
เมืองเพรียว
 • ดูแลความเรียบร้อยตามปกติ
 • เที่ยง ให้พนักงานปิดเครื่องทั้งหมด แล้วสั่งสแกน+ซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูล ที่เป็น NTFS ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อย
  *** เนื่องจากมีการหลุดจากในวินโดวส์ออกมาที่ลีนุกส์บ่อยๆ ยังไม่แน่ใจในสาเหตุ จึงได้ทดลองเป็นเบื้องต้นไว้ก่อน

เพื่อนเพชร

 • เปลี่ยนถ่าน Backup ให้กับ PP200 เครื่องผจก.ประทีป
 • ศึกษาเรื่อง WIFI กับเครื่องพิมพ์แคนนอนที่ซื้อมาใหม่ ตั้งค่าในเครื่องพิมพ์แล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็ตในโน้ตบุ๊ค
 
25 เสาร์
เพื่อนเพชร
 • คุณกิตติชัย ให้ไปดูเครื่องพิมพ์ BROTHER ที่ห้องฝ่ายบุคคล พบว่าเครืาองไม่สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ จึงได้ทดลองย้ายช่อง USB ใหม่ ก็สามารถใช้ได้ตามปกติ
 • คุณกิตติชัย นำโน้ตบุ๊คของคุณแสงแรกมาให้ติดตั้งโปรแกรม Office2003 และได้ค้ดลอกไฟล์ต่างๆที่คุณธาราทิพย์ทำไว้กับฝ่ายบุคคล นำกลับไปเพื่อใช้ทำงานต่อไป
 • คุณดวงกมล แจ้งว่าเครื่องพิมพ์ HP1050 ที่ต่ออยู่กับ PP101 ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องพิมพ์ค้างอยู่ในสถานะการ Alignment จึงได้ทำการถอดถอนแล้วติดตั้งไดรฟ์เวอร์ใหม่ เพื่อให้สามารถสั่ง Alignment ได้โดยตรง ได้จัดการแก้ไขจนสามารถทำงานต่อได้เรียบร้อยแล้ว
เมืองเพรียว
 • ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ HP1050 ที่อยู่กับ MP20 พบว่าไฟกระพริบที่ตลับหมึกสี แสดงว่าตลับเสีย ได้ทดลองรีเซ็ตตามวิธีการต่างๆที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถกลับมาใช้ได้ จึงได้ซื้อตลับใหม่มาเปลี่ยน จัดการเจาะรูใส่จุกยาง แล้วนำติดตั้งแทนตลับเดิม สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว
 
22 พุธ
เมืองเพรียว
 • เติมหมึกให้ MP07 คุณวันดี

เพื่อนเพชร

 •  เปลี่ยนตลับหมึกที่เครื่องพิมพ์ HP1050 คอม PP101 
  *** ตลับเดิมเปลี่ยนเมื่อ 21/11/2011 ใช้ถึง 22/02/2012 อายุการใช้งาน 3 เดือน
21 อังคาร
เมืองเพรียว
 • ตรวจสอบระบบทั่วไป
 • นำการ์ดแลนใส่เพิ่มให้ windows2003server เพื่อทำหน้าที่แทนการ์ดแลนออนบอร์ด เนื่องจากพนักงานแจ้งว่า มีปัญหาหลุดจากเอ้กเซลบ่อยครั้ง และพบอาการหลุดจากวินโวส์เป็นบางครั้ง
 • ตลับหมึกเบอร์61ของ HP ที่ MP20 ออกไม่ครบ ได้นำมาปั๊มอาการที่หัวพิมพ์ สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว
  *** ซื้อหมึก 3 สี ไว้รอเติมที่ MP07

เพื่อนเพชร

 • ตรวจสอบเอกสาร TFQS และจัดแฟ้มเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ HP1050 ที่ MP101 ปรากฏว่าตลับหมึกเสีย ได้ซื้อใหม่แล้ว จะนำไปเปลี่ยนพรุ่งนี้
 • ซื้อ USB CARD READER เพื่อให้แผนกบุคคลใช้ในการดึงภาพจาก memory ของกล้องได้โดยตรง ที่เครื่องคอมในห้องฝ่ายบุคคลเอง
20 จันทร์
เข้าเพื่อนเพชร
 • ประชุมเปิดงาน การรับการตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่อง จากสวทช.
 • ร่วมตอบคำถามและหาข้อมูลให้สวทช. ในส่วนของ QMR
 • ตอบคำถามและหาข้อมูลให้สวทช. ในส่วนของ Document Control Center
  *** บกพร่องในส่วนของ"ดัชนีคุณภาพ"ซึ่งไม่มีการแจกจ่ายไปยังแต่ละแผนกงาน
 • ประชุมปิดงาน สรุปคะแนน
 
18 - 19 เสาร์ อาทิตย์
เข้าเพื่อนเพชร
 • ตามงานเอกสาร สวทช.  
17 ศุกร์
เข้าเพื่อนเพชร
 • เช้าถึงเที่ยง ตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมด
 • บ่ายถึงเลิกงาน เข้าทำความเข้าใจกับแผนกจัดงาน, แผนกบุคคล และแผนกซ่อมบำรุง 
16 พฤหัส
เมืองเพรียว
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป
 • เครื่องพิมพ์ HP2050 ที่อยู่กับเครื่องคอมฯ MP20 พิมพ์แล้วสีออกไม่ครบถ้วน ได้ถอดตลับหมึกออก แล้วฉีดหมึกเพิ่มเติมเข้าไปในตลับ แล้วซับหัวพิมพ์ด้วยกระดาษ ได้ประกอบกลับคืนและทดสอบจนสามารถพิมพ์งานได้ตามปกติแล้ว
 • ไม่สามารถรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตได้ พบความผิดพลาดที่ modem/Router ได้ปิดแล้วเปิดใหม่ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ

เพื่อนเพชร

 •  แวะหาข้อมูล Projector ที่ IT HOUSE 
  *** ผจก.ได้จัดซื้อมาเรียบร้อยแล้ว
 • เข้าแผนกจัดงานและแผนกเชื้อเพลิง ทำความเข้าใจในขั้นตอนการใช้เอกสาร ได้คุยกับแผนกเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว แต่แผนกจัดงานยังไม่ครบถ้วน
 • อาจารย์อภิชาติเข้ามาทบทวนและเพิ่มเติมหลักการและความรู้ต่างๆที่ใช้ในการสอบกับสวทช. (14.30-17.00)
 
15 พุธ
เพื่อนเพชร
 •  ตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพโดยละเอียด วันนี้คาดว่าจะเก็บงานของห้องช่างได้จบ
 • ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม SAMBA ที่ใช้แชร์เครื่องพิมพ์มาจาก Linux ให้กับโน้ตบุคของผจก.ดวงพร สรุปว่าสามารถตั้งค่าให้มีการ Restart Samba ในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ทดสอบโดยการ Add printer จากเครื่อง PP126 ได้สำเร็จ
 • ทดสอบโปรแกรม Double Driver backup เพื่อใช้ในการดึง Driver ของอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ เน้นที่เครื่องพิมพ์และเครื่อสแกนเนอร์เป็นหลัก
  *** จุดประสงค์เพื่อนำมาแก้ปัญหาโน้ตบุคของผจด-ก.ดวงพร ที่สั่งพิมพ์แล้วเป็นแบบ Grayscale ตลอด
14 อังคาร
 • ซื้อคีย์บอร์ด OKER แบบ USB เปลี่ยนแทนเครื่องผจก.ดวงพร เนื่องจากเครื่องผจก.ประทีปคีย์บอร์ดเสีย 
 • สั่งฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดของเมืองเพรียวได้แล้ว รอดูผลลัพท์ว่าจะสามารถบันทึกและดูย้อนหลังได้หรือไม่
  *** สรุปว่าสามารถดูย้อนหลังได้ทั้ง 2 บริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบเอกสาร สวทช. กับแผนกซ่อมบำรุง เพื่อดำเนินการเขียนใบเปลี่ยนแปลงเอกสาร แล้วให้ QMR และ MD ลงชื่อรับรอง (ได้งานทั้งแผนกซ่อมบำรุง, แผนกยาง และแผนกสต็อคอะไหล่)
 • ตรวจสอบเอกสารในส่วนของ Document Control Center พบความผิดพลาดบางจุด ได้ดำเนินการเขียนใบเปลี่ยนแปลงเอกสารแล้ว รอการเซ็นต์อนุมัติต่อไป
13 จันทร์
 •  เช้า เข้าตรวจสอบดูแลระบบเมืองเพรียว
 • UBUNTU 10.10 ที่โต๊ะทำงาน ไม่พบ Audio ไม่มีเสียง กำลังหาวิธีแก้ไข
 • MP06 แจ้งให้ตรวจสอบแฟ้มรายชื่อ พบว่าไฟล์เสียหายไปแล้ว ถูกบันทึกทับด้วยขนาด 28 K. และเปิดอ่านไม่ได้ จึงได้ให้รวบรวมรายชื่อขึ้นมาใหม่ (ไฟล์บันทึกทับแล้วเอาคืนไม่ได้)
 • บ่าย เข้าเพื่อนเพชร
 • ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร HP ห้องงานเบี้ยเลี้ยง, กล้องดิจิตอล FUJI ทีมงานภาคสนาม  และหมึกเติม HP 3 สี เติมให้ห้องจัดงาน ตามเอกสารบันทึกการจัดซื้อ ลงวันที่ 13/02/2012
 • พนักงานแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ในห้องจัดงานใช้งานไม่ได้ เข้ามาตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าปลั๊กไฟหลุด
11 เสาร์
 • เข้าบ.เพื่อนเพชร
 • รับทราบการปรับการใช้งานในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเอ็กเซล ผู้บริหารต้องการให้ฝ่ายจัดงานเปิดไฟล์ทำงาน แล้วให้ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเปืดไฟล์เดียวกันนี้เพื่อเติมข้อมูล ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ต้องศึกษาเรื่องการควบคุมแต่ละฝ่าย ไม่ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝ่ายอื่นๆได้
 • โทรปรึกษาผู้ตรวจการสวทช.เรื่องการส่งเอกสารไปตรวจสอบ สรุปว่าส่งเป็นไฟล์ PDF ไปได้เลย
 • ได้คุณเพชรช่วยแก้ไข PM ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
 • สร้างไฟล์ PDF เพื่อเตรียมส่ง ได้ PM, WI, BK ประมาณ 90% แล้ว วันจันทร์จะต่อด้วย FM ทั้งหมด คาดว่าจะได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย