มิถุนายน 2553

posted on 01 Jun 2010 10:53 by mitrapap in MyWork

30 พุธ
เมืองเพรียว
  - ติดตั้ง Endian Firewall ใน virtual box เพื่อทดลองการคอนฟิกค่าต่างๆ เตรียมตัวสำหรับการทำ proxy เพื่อควบคุมและบันทึก log file ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

 เพื่อนเพชร
- PP105 คุณแมว แจ้งว่าเครื่องพิมพ์ HP-4730 พิมพ์งานไม่ค่อยได้ ฟ้องว่ากระดาษติด ทั้งๆที่ไม่มีกระดาษ บา่งครั้งก็ดึงกระดาษไม่ขึ้น วันพรุ่งนี้จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง 

29 อังคาร
เพื่อนเพชร
- ติดต่อประสานงานกับคุณแมว เรื่องรายละเอียดในการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตของทั้ง 2 ที่ สรุปว่าจะรวมยอดกันจ่ายในทุกๆต้นเดือน

- คุณหวาน คุณเก๋ แจ้งว่างานที่สแกนไว้เก็บไม่อยู่ ตรวจสอบดูแล้วพบว่า มีโฟลเดอร์ชื่อเดียวกันอยู่ 2 แห่ง ทำให้การบันทึกและค้นหางานผิดพลาด วันนี้จึงให้ทำงานต่ออีก 1 วัน เพื่อสำรวจว่าโฟลเดอร์ใดเป็นปัจจุบัน จากนั้นจึงจะย้ายไฟล์ให้ถูกต้อง

- คุณพิน คุณนา ให้ดูเรื่องการใช้เมนูรับส่งไฟล์ เนื่องจากต้องการความสะดวกในการรับส่งชีทงาน จะจัดการให้หลังจากเข้าประชุมที่เมืองเพรียวแล้ว 
*** เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้จัดงาน ไม่ได้เข้าร่วมในระบบประมวลผลภายใน จึงได้จัดทำไฟล์งานขึ้นใหม่ต่างหาก ขณะนี้ลิ้งก์ให้แล้ว 2 เครื่อง คือสุพิน, นา ยังเหลือเครื่องของคุณภาและศรีนวล จะจัดการให้แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้

เมืองเพรียว
- วัดระยะสายโทรศัพท์ ที่จะใช้เดินจากเบอร์แฟกส์เดิม มายังชั้น 2 (ห้องเซิฟเวอร์) ใช้สายประมาณ 25 เมตร 

28 จันทร์
เมืองเพรียว
- ทดสอบการทำงานของ Dropbox ผ่านแล้ว สามารถ Sync ไฟล์ต่างๆผ่านเน็ตได้อย่างอัตโนมัติ แต่ในอนาคตต้องการสร้างงานบน Linux ซึ่งต้องเปลี่ยนจาก excel มาเป็น calc จึงต้องดาวน์โหลด Go-oo For Windows มาติดตั้งบนวินโดวส์ก่อน เพื่อให้การสร้างสูตรต่างๆไม่สับสน เพราะต้องใช้ calc ทั้งบนวินโดวส์และลีนุกส์ 

- ย้ายโต๊ะหลังห้องทำงานชั้น 3 จากมุมหลังห้อง มาเป็นอยู่ที่กึ่งกลาง ซึ่งนอกจากจะใช้วางเอกสารส่วนรวมแล้ว ยังสามารถใช้ประชุม หรือใช้เป็นที่นั่งสำรองของนักศึกษาฝึกงานได้ด้วย (การเข้ามุม ทำให้สูญเสียพื้นที่ใช้สอยไป 2 ด้าน)

- ร่วมพิจารณาการปรับเงินเดือนของพนักงานบัญชีอีกครั้ง เนื่องจากครั้งก่อนใช้เวลาจำกัดเกินไป (เข้าใจผิดว่า จะรีบปรับให้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้) 

26 เสาร์
เมืองเพรียว
- ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมจาก Dropbox เพื่อทดลองใช้งานออนไลน์ ถ้าใช้งานได้ดี จะนำมาใช้ในการตรวจงานจากออฟฟิชไปยังเครื่องผู้จัดการ 

- นำมัลติมิเตอร์มาจากบ้าน เพื่อมาหาสายโทรศัพท์เส้นที่ว่าง แต่เมื่อลองค้นหาดูแล้ว พบว่าสายถูกตัดขาดบ้าง ถูกดึงหลบเข้าไปในฝ้าบ้าง ในผนังบ้าง ทำให้การไล่วัดสายให้ต่อเนื่องทำไม่ได้ จึงสรุปว่า วันจันทร์จะนำตลับเมตรมาวัดระยะทาง แล้วจะซื้อสายใหม่ เดินตรงจากตำแหน่งเครื่องแฟกส์เดิม มายังห้องเซิฟเวอร์ เพื่อติดตั้งเครื่องแฟกส์ที่ชั้น 2 ต่อไป 

- หารือวางแผนเริ่มต้นโครงการ "พบลูกค้า" หลังจากที่ลูกค้าบางรายต้องการทราบหลักปฏิบัติ แล้วได้มีการออกไปพบ ทำให้รู้ว่า ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้รายละเอียด ของการจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ จึงนำมาวิเคราะห์ถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เริ่มทำเป็นโครงการและปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ตั้งแต่ต้นทาง(ลูกค้า)ไปจนถึงปลายทาง(สรรพากร)

เพื่อนเพชร
- รับงานจาก PP101 คุณสุพิน เรื่องให้ติดตั้ง"รับส่งไฟล์" เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการรับงาน ไปยังพนักงานคีย์งาน รับปากไว้วันจันทร์ 

25 ศุกร์
เมืองเพรียว
- ให้พนักงานทุกคนที่ชั้น 3 มาดูกล้องวงจรปิด ที่กล้องเบอร์ 10 และ 11 เพื่อมองภาพรวมของการจัดวางเอกสารต่างๆบนโต๊ะทำงาน ซึ่งจะเห็นภาพได้ชัดเจน ถึงความไม่เป็นระเบียบ อันจะส่งผลให้เกิดความสับสน หรือการสูญหายของเอกสารได้ง่าย รวมไปถึงการวางอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆบนโต๊ะ ให้เปลี่ยนมาวางที่ชั้นหรือโต๊ะกลางต่างหากจากโต๊ะทำงาน ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติกันทุกคนแล้ว 

  - ไล่สายโทรศัพท์ เพื่อตรวจหาสายว่าง ที่จะสามารถจั๊มป์เข้ากับเบอร์แฟกส์ได้ แล้วจะได้ย้ายเครื่องแฟกส์ขึ้นมาไว้ที่ชั้น 2 *** ยังไม่สามารถสรุปได้ ต้องนำมัลติมิเตอร์มาวัดด้วย เนื่องจากปลายสายแต่ละด้านอยู่คนละชั้น จะดำเนินการต่อพรุ่งนี้ 

- MP10 คุณสายฝน แจ้งว่า โทรศัพท์ที่โต๊ะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง หลังจากตรวจสอบดูแล้ว พบว่า สายเชื่อมต่อภายในปลั๊กโทรศัพท์ได้หักออก แต่สายยังคงไปแตะอยู่กับขั้วต่อ จึงได้จัดการตัดออก แล้วปอกสายใหม่ ประกอบเข้าไปใหม่อีกครั้ง สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว 

24 พฤหัส
เมืองเพรียว
- ร่วมกับหัวหน้าแผนกบัญชี วางแผนจัดทำโครงสร้างการขึ้นเงินเดือนพนักงาน 
*** จัดทำเป็นเบื้องต้น เฉพาะพนักงานบัญชี(ชั้น 3) ส่วนแผนกอื่นๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนั้นๆเป็นผู้ประเมิน และได้แนบข้อดี/ข้อเสียของการประเมิน 2 ทางไปด้วย เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจเลือกแบบใดแบบหนึ่ง

เพื่อนเพชร
- แก้ไขโค้ดงาน เพื่อแยกรายงานน้ำมันออกจากรายงานแก๊ส 
*** แยกคอลัมน์แก๊สและน้ำมันเรียบร้อยแล้ว คุยกับคุณจี เรื่องการรวมค่าใช้จ่ายของหางเข้ากับหัวลาก ยังไม่ได้ข้อสรุปในการจัดกลุ่มรถ

23 พุธ
เพื่อนเพชร
- เข้าตรวจดูเครื่อง PP115 ของคุณสุพรรณี เนื่องจากเอกแจ้งว่า เครื่องมีอาการไม่อ่านฮาร์ดดิสก์ หลังจากตรวจสอบดูแล้ว ได้รัน HIREN CD แล้วใช้ทูลในกลุ่ม NTFS  สแกนและซ่อมแซม ก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีก แต่พบว่ามี bad sector อยู่เล็กน้อย แสดงว่ายังสามารถเกิดอาการนี้ได้อีกบ้าง

-  เข้าตรวจสอบงานบันทึกแก็ส ที่เครื่อง PP117 คุณสายฝน เนื่องจากสร้างรายงานแล้วมีบางทะเบียนไม่ออกมา ตรวจสอบแล้วพบว่า ชื่อไฟล์งานไม่มีชื่อเดือน ได้แนะนำให้พนักงานรับทราบและแก้ไขแล้ว

- เข้ายืนยันงานกับคุณจี เรื่องการแยกรายงานค่าน้ำมันและค่าแก็สไว้คนละช่อง และรับเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลรถ เนื่องจากงานค่าใช้จ่าย ต้องจับคู่หัวหางจากชีทค่งวดรถ 

- รับนโยบายจากผู้จัดการ เรื่องต่อไปนี้
1.- ดูแลการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตทั้ง 2 ที่ 
2.- แบบฟอร์มและรูปแบบสมุดรับเอกสาร (เน้นกับลูกค้า) 
3.- Customer profile ของคุณแอน ให้เป็นปัจจุบัน (รวมไปถึงฐานข้อมูลลูกค้า เช่น วันเกิด วันรับปริญญา)
4.- หาแนวทางเก็บ log การใช้งานอินเตอร์เน็ต
5.- การมีส่วนร่วมงานของครอบครัว (เช่น การจัดให้มีพวงหรีด)
6.- ติดตามการ fax in และ fax out
7.- กิจกรรมภายใน เพื่อเพิ่มความสามัคคี หรือเพื่อตอบแทนกรณีพิเศษ สามารถเสนอและทำเรื่องเบิกจ่ายได้ 
8.- การฝึกอบรมนอกสถานที่ ให้ติดตามข่าวสารโดยตรง
*** จัดทำสมุด หรือไฟล์สำหรับติดตามเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด

  - ร่วมประชุมวางแผนเงินเดือนและโบนัส ของพนักงานเมืองเพรียว  

เมืองเพรียว
- MP07 คุณวันดี แจ้งว่าเครื่องคอมดับ รีสตารทใหม่ไม่ได้ หลังจากเข้าตรวจสอบดูแล้ว จึงได้ดึงสายไฟ AC ออก จากนั้นจึงเสียบใหม่แล้วเปิดเครื่อง ก็สามารถใช้งานได้ต่อไป สาเหตุเนื่องจากเครื่องแฮ้งค์ไปแล้ว แต่การรีเครื่องใหม่นั้น เครื่องไม่ได้ตัดขาดจากไฟฟ้าทั้งหมด จึงต้องดึงปลั๊กไฟออก เพื่อให้เครื่องตัดขาดจากไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว 

22 อังคาร
เมืองเพรียว
- เปลี่ยนหัวสายแลน ที่ MP15 คุณนุ่ม เนื่องจากสายสามารถดึงถอยหลังออกได้ (ช่างที่ติดตั้งครั้งแรก ใช้หัว  RJ45 คุณภาพต่ำ)

- ต่อสายโทรศัพท์ภายในห้องบัญชี เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะทำงาน แต่ต้องการคงการเดินสายเบื้องต้นของโทรศัพท์ไว้ จึงใช้วิธีต่อสายให้ยาว แทนการรื้อสายใหม่

- ติดตั้งเครื่อง MP05 เพิ่มเติมในห้องบัญชี โดยสั่งซื้อสายแลนและเดินสายใหม่อีก 1 เส้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
*** เป็นเครื่องเก่า แรมน้อย ที่พอจะทำงานได้ จึงใช้งานเป็นเครื่องสำรอง สำหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือในกรณีที่ช่วยงานเร่งด่วน

เพื่อนเพชร
- PP118 แจ้งเรื่องการทำงานเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบจากรายงาน แล้วเรียกย้อนกลับมาแก้ไขในรายการที่ขาดอยู่ ได้แก้ไขโค้ดงานให้สามารถทำงานได้แล้ว 
*** ยืนยันขั้นตอนการทำงานกับคุณจีแล้ว เนื่องจากการย้อนไปแก้ไขจากหน้ารายงาน เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

21 จันทร์
เมืองเพรียว
- สำรวจการจัดเก็บเอกสาร เพื่อดำเนินการแก้ไข
     1. เอกสารในตู้
     2. เอกสารชั้น 4
     3. เอกสารในห้องทำงาน
     4. เอกสารบนโต๊ะทำงาน
เพื่อ
     1. ลดการสูญหาย หรือการปะปนกันของเอกสารต่างกิจการ
     2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
     3. อำนวยความสะดวกในการค้นหา
     4. ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า
  *** เริ่มต้นสำรวจตั้งแต่วันที่ 21-06-2553 เป็นต้นไป และดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (สำรวจความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานด้วย) 

- ปรับแก้การคอนฟิกเครื่องพิมพ์ โดยต้องย้ายให้ตรงกับเครื่องต่างๆที่ย้ายตามพนักงาน
*** สรุปว่า MP17 ไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้ อาจเป็นเพราะชิพเก่าเกินไป แต่ได้ย้ายทั้ง LQ-300, MP258 ไปติดตั้งที่ MP14 ซึ่งเป็นคู่โต๊ะเดียวกัน สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว

เพื่อนเพชร
- คุณแมว แจ้งให้ช่วยตรวจดูการส่งเมล์ ว่าส่งไปแล้วตีกลับ ตรวจสอบดูแล้วพบว่าชื่อเมล์ผิดพลาด ได้ให้แก้ไขแล้ว 
- PP118 คุณปลา แจ้งว่า แก้ไขงานเบี้ยเลี้ยงไม่ได้ ตรวจสอบดูแล้ว พบว่าเป็นการเปิดงานเบี้ยเลี้ยงจากการสร้างรายงาน ซึ่งได้อำนวยความสะดวกด้วยการสร้างคำสั่งไว้ ให้สามารถเรียกกลับจากหน้ารายงานได้ แต่จะไม่ให้แก้ไขได้จากคำสั่งนี้ ต้องแก้ไขด้วยการเปิดลงรายการตามปกติเท่านั้น

19 เสาร์
เพื่อนเพชร
- เข้าดูแลระบบโดยรวม ติดตามเรื่องการย้ายเครื่อง และตรวจสอบเครื่องว่าง
- รับฝากเช็คจากคุณจีไปให้คุณณีที่เมืองเพรียว

เมืองเพรียว
- ดูแลพนักงานบัญชี(ชั้น 3) ในการเก็บ/ย้ายเอกสาร และเตรียมการจัดโต๊ะทำงานใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการทำงานบ้าง หลังจากจัดแบบนี้มา 2 ปีแล้ว โดยน้องๆได้มีการจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกคู่นั่งเรียบร้อยแล้ว รอการจัดเก็บเอกสารเรียบร้อย จึงจะตรวจดูระยะสายแลนและปลั๊กไฟ หากจำเป็นก็จะต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม 

18 ศุกร์
เมืองเพรียว
- รับนโยบายจากผู้จัดการ เรื่องการจัดระเบียบการรับเอกสาร จากลูกค้า จากไปรษณีย์ โดยต้องวางแผนที่โต๊ะทำงานที่เกี่ยวข้อง (โต๊ะพี่อร)
- ร่วมปรึกษาปัญหาการทำบัญชีให้เป็นไปในแบบมาตรฐาน
   1. จะเริ่มใช้งานโปรแกรม Express โดยเร็วที่สุด โดยจะดึงกิจการที่สารไม่มากก่อน จะเอามาศึกษาหาแนวทางโดยหัวหน้าบัญชี เมื่อหัวหน้าบัญชีเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงค่อยมอบหมายให้พนักงานบัญชีเป็นผู้ทำต่อไป
   2. หาแนวทางในการปรับปรุงและทำบัญชีปัจจุบัน ให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้มีหนังสือเตือนไปยังลูกค้าและผู้ทำบัญชี(เมืองเพรียว) หากเตือน 2 รอบบัญชีแล้วไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ทำบัญชีอาจถูกเพิกถอนได้ โดยจะเริ่มจากกิจการที่ถูกตรวจสอบก่อน และจะเร่งดำเนินการทั้งหมดโดยเร็ว
*** ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบไว้แล้ว และไดหาทางแก้ไข ซึ่งต้องแก้ไขทั้งลูกค้าและการทำบัญชีด้วย ทำให้เกิดความล่าช้า แต่ในรอบบัญชีนี้ การทำบัญชีได้พัฒนาไปในทางที่รัดกุมขึ้น จึงคาดว่า ปัญหานี้ จะได้รับการแก้ไขให้เสร็จสิ้นลงได้
 

เพื่อนเพชร
  - แก้ไขเอกสารให้ PP107 คุณจี เื่องจากเอกสารเดิมมีข้อมูลไม่พอ จึงได้มีการแทรกคอลัมน์เข้าไป ทำให้หัวของเอกสารที่ปรับแต่งไว้เสียหาย ขณะนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว 

17 พฤหัส
เมืองเพรียว
 -  สแกนงานให้ MP23 
 -  หัวหน้าแผนกบัญชีลงมาหาพอดี จึงได้ร่วมพูดคุยและปรึกษางานกับคุณแอน เรื่องการปรับแผนงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับแผนงานของระบบงานบัญชี ได้ข้อตกลงกันแล้ว และจะเริ่มปฏิบัติในรอบภาษีหน้า รายละเอียดอยู่ที่หัวหน้าแผนกบัญชี
- เก็บรายละเอียดการคอนฟิก Thinstation ก่อนติดตั้งจริงอีกครั้ง
- เติมหมึก MP06 

16 พุธ
เพื่อนเพชร
- เข้าดูแลระบบที่เพื่อนเพชร
- รับงานจากคุณจี ให้เพิ่มเติมระบบงานต่อไปนี้ 
1. แยกรายงานน้ำมันและแก๊สออกจากกัน
2. ตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงที่ค้างจ่าย ให้ยกยอดมาในการคำนวณรอบปัจจุบัน 
- พบผู้บริหาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องภาพลักษณ์ แนวโน้ม นโยบายโดยรวมของบริษัท เมืองเพรียวธุรกิจ จำกัด

เมืองเพรียว
- ทดลองปรับแก้และคอนฟิก Thinstation Linux ต่อจากเมื่อวาน วันนี้สามารถจับทิศทางได้ถูกแล้ว สามารถใช้งานได้แน่นอน โดยมีข้อเด่นดังนี้
1. ไม่ต้องซื้อแรมเพิ่ม
2. ไม่ต้องซื้อซีดีรอมใหม่
3. เมื่อพนักงานเปิดเครื่อง จะวิ่งเข้ารอหน้าเซิฟเวอร์ทันที ไม่สามารถเล่นเกมหรือเล่นเน็ตในเครื่องได้
4. ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่า ขนาด 128 เม็กได้
*** พรุ่งนี้จะติดตั้งจริง 

15 อังคาร
เมืองเพรียว
- วันนี้พนักงานส่วนมาก ต้องลงไปช่วยงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้เครื่องจึงน้อย จึงได้ทำการทดลอง Thin Station Linux ตลอดทั้งช่วงเช้าและบ่าย สรุปผลได้ดังนี้
1.- ใช้งานแบบ Live CD ได้ดี คอนฟิกได้ง่าย และทำสำเร็จแล้ว
2.- ใช้งานแบบ Boot HD ได้ แต่ยังทดลองไม่ผ่าน (ในเว็บบอกว่าได้ แต่เป็นตัวอย่างเวอร์ชั่นเก่า)
*** พยายามจะใช้ตามข้อ 2. เพราะมี HD เก่าเล็กๆอยู่ 2 ตัว ถ้าใช้ไม่ได้ต้องเลือกระหว่างการซื้อซีดีใหม่ หรือกับการใช้ Puppy Linux
*** จุดประสงค์คือ ต้องการให้บูตเครื่องแล้ววิ่งไปรอหน้าเซิฟเวอร์ทันที ซึ่งแบบ Live CD ทำได้แล้ว แต่ถ้าเป็น Puppy Linux จะแสดงหน้าลีนุกส์ก่อน(ไม่ต้องการ) แต่ถ้าทดลองไม่เป็นผลสำเร็จ ก็คาดว่าจะต้องใช้ Puppy Linux ไปก่อน

14 จันทร์
เมืองเพรียว
- ทดลองติดตั้ง Puppy Linux เพื่อใช้งานกับคอมที่ซ่อมขึ้นใหม่ ยังไม่ประสบความสำเร็จ
*** RAM 128M. ซึ่งน้อยมาก ทำให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆได้ จะต้องทดลองเพื่อพิจารณาว่า จะคุ้มค่ากับการซื้อ RAM มาเพิ่มหรือไม่ 
*** สรุปว่าไม่ต้องเพิ่ม RAM แต่ต้องซื้อคีย์บอร์ดและเม้าส์มาใหม่ สามารถใช้งาน puppy linux เป็น os หลัก แล้วติดตั้ง rdesktop สำหรับเข้าไปทำงานในเซิฟเวอร์ และติดตั้ง x11vnc_server เพื่อรอรับการควบคุมจาก Admin แล้วนำเครื่องไปติดตั้งที่แผนกบัญชี เป็น MP05

- สำรวจสายโทรศัพท์ เพื่อเตรียมย้ายเครื่องแฟกส์ขึ้นชั้น 2 ซึ่งสายแฟกส์ ไม่ได้้เข้าที่ตู้สาขา จึงต้องลากสายเฉพาะจากชั้นล่างขึ้นมาต่างหาก แต่อาจจะมีสายที่ไม่ได้ใช้หลงเหลืออยู่ ยังไม่แน่ใจนัก ต้องไล่สายตามทางที่เดินคู่มากับสายเคเบิ้ลอีกครั้ง

 - ทดลอง Lubuntu และ SlitaZ สรุปว่ายังไม่ผ่านในเรื่องการ์ดจอ SIS 771/671 จึงยกเลิกไปก่อน

- ซื้อคีย์บอร์ด+เม้าส์ ราคา 240.- บาท เพื่อติดตั้งให้ MP05 ให้เอกเบิกเงินมาให้ก่อน ได้ฝากใบเสร็จและเงินทอนไปเรียบร้อยแล้ว 

- เตรียม Endian Firewall เพื่อเป็น Proxy สำหรับควบคุมการใช้เน็ตภายใน LTSP ต้องติดตั้งใน VirtualBox ***กำลังดำเนินการ 

 

12 เสาร์
เมืองเพรียว
- สรุปผลการพูดคุยกับพนักงาน เรียบเรียงเพื่อส่งให้กับผู้บริหาร เป็นการรายงานผลการทำงาน และสะท้อนถึงความต้องการและอีกหลายๆเรื่องจากพนักงานทุกคน

- ติดตั้ง Lubuntu 10.04 เข้ากับคอมที่ซ่อมขึ้นใหม่ แต่ปริมาณ RAM น้อยเกินไป รันได้แต่ช้ามากๆ จึงได้ติดตั้ง Puppy Linux ลงไปแทน กำลังทดสอบ

- เปลี่ยนถ่านไบออส เครื่อง MP15

- วางแผนงานร่วมกับหัวหน้าแผนกบัญชี วันนี้กำหนดกรอบของระยะเวลาในการส่งงบการเงิน 5 เดือน แต่หลังจากวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ว ลูกค้าส่วนหนึ่งไม่ส่งเอกสารตามนั้น แต่จะมีรอบต่างหาก เช่น 3 เดือน หรือ 4 เดือน ซึ่งจะต้องดูในรายละเอียดของพนักงานที่รับผิดชอบอยู่ ว่าลูกค้าในมือยึดถืออย่างไร ดังนั้น อาจจะไม่ใช่การตรวจงบ 5 เดือน แต่จะเป็นการตรวจงบครั้งที่ 1 เพื่อนำไปสู่การจบงบโดยมีปัญหาน้อยที่สุดในครั้งที่ 2
*** วางแผนไว้ว่า จะเริ่มเกริ่นให้พนักงานได้พอรับรู้แนวทาง ในวันเสาร์ที่ 19 ที่เป็นวันเก็บเอกสาร หลังจากนั้นจึงจะเรียกพบเป็นรายบุคคล เพื่อเจาะเข้าหาแต่ละกิจการในความรับผิดชอบ  

11 ศุกร์
เพื่อนเพชร
- พนักงานโทรแจ้งว่าอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ จึงได้ให้เอกรีเซ็ตที่ชุดเร้าเตอร์ คาดว่าใช้ได้แล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่า จากการติดต่อไปยังเครือข่าย พบว่าขณะนี้กำลังซ่อมแซมระบบอยู่จังหวัดอยุธยา จึงมีผลกระทบกับจังหวัดสระบุรีด้วย ซึ่งจะมีผลกันทั้งจังหวัด คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

เมืองเพรียว
- นำแผนงานโดยรวมมาร่วมพิจารณากับกุ้งและณี สรุปประเด็นที่จะประชุมกับพนักงาน โดยเป็นเรื่องของการวางแผนเก็บเอกสาร เพื่อส่งคืนในส่วนที่ไม่จำเป็น-การฝากรับ/ส่งเอกสาร และงานที่ต้องเกี่ยวกับแผนกภาษีมูลค่าเพิ่ม

- เซ็ตเครื่องคอมที่ซ่อมขึ้นมาได้ Ram VGA ถูกกำหนดโดยเมนบอร์ดไว้ที่ 8 เม็ก จึงไม่สามารถใช้งานในระบบ LTSp ได้ ต้องติดตั้ง LINUX แยกต่างหาก ***กำลังดำเนินการ 

10 พฤหัส 
เมืองเพรียว
- พูดคุยกับพนักงานต่อจากเมื่อวาน วันนี้เป็นคุณนุ่ม

- เครื่องพิมพ์ HP-3740 ที่ย้ายจาก MP03 เพื่อมาติดตั้งที่ MP22 ไม่สามารถใช้งานได้ คาดว่าเกิดจากชุดเฟืองภายใน ที่ไม่สามารถกำหนดระยะเซ็นเซอร์ต่างๆได้แล้ว เมื่อสั่งพิมพ์จึงมีอาการสะดุดแล้ว error ทันที จึงต้องยุติการใช้งาน

- สรุปข้อมูลที่ได้พูดคุยกับพนักงาน ยังไม่เสร็จ เพราะหัวหน้าบัญชีต้องออกไปพบลูกค้า พรุ่งนี้ดำเนินการต่อ 

เพื่อนเพชร
- ให้เอกตรวจสอบหมายเลขเครื่อง เพื่อจับคู่ใหม่กับชื่อพนักงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรไปแล้วหลายตำแหน่ง รวมทั้งที่ตั้งของเครื่องที่เคลื่อนย้ายไปแล้วด้วย 

9 พุธ
เมืองเพรียว
- MP15 คุณนุ่ม ติดที่หน้าไบออสเหมือนเดิม เป็นอาการของถ่านหมด ได้ตั้งค่าใหม่ให้เข้าทำงานแล้ว และจะต้องซื้อถ่านมาเปลี่ยนวันนี้ (ถ่านราคา 40 บาท)

- MP06 คุณกุ้ง แจ้งว่าเข้าระบบไม่ได้ หลังจากให้ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้ว พบว่าแม่บ้านถูพื้นแล้วมาโดนสายแลนขยับ หัวสายจึงเลื่อนถอยหลังออกมาเล็กน้อย หลังจากจัดการดันให้เข้าที่ ก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิม 

- เรียกพบเพื่อพูดคุยกับพนักงานต่อจากเมื่อวาน  วันนี้เป็นคิวของคุณนุ่ม แต่คุณนุ่มลา จึงได้คุยกับฝ่ายตรวจสอบบัญชี(คุณวันดี) และคุยรวมกับหัวหน้าแผนกบัญชี(คุณณี) กับฝ่ายประสานงานบัญชีลูกค้า(คุณกุ้ง) เนื่องจากมีงานเรื่องเอกสารของกิจการหนึ่งเข้ามาแทรก การพูดคุยวันนี้จึงยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องไปตามงานด่วนที่เข้ามาก่อน

- ผู้จัดการมอบนโยบายเร