เมษายน 2553

posted on 01 Apr 2010 18:48 by mitrapap in MyWork

30 ศุกร์
เมืองเพรียว
- พนักงานแจ้งว่าระบบบันทึกงานไม่ได้
*** เป็นการนำลีนุกส์ตัวเดิมที่มีปัญหานี้แต่แรกมาใช้งาน จึงมีอาการอย่างเดิมอีก แต่ในช่วงบ่ายได้ทดลองสลับการ์ดแลน จากออนบอร์ดมาเป็น PCI ต้องรอดูผลสัก 2-3 วันทำงาน หากมีอาการอีก จะล้างลีนุกส์ 9.10 ออก แล้วจะติดตั้ง 9.04 เข้าไปแทน

- ถอนการติดตั้ง VirtualBox-OSE ออก เนื่องจากเวอร์ชั่นนี้ ได้ตัดการรองรับ USB ออกไป จึงไม่สามารถมองเห็นเครื่อสแกนเนอร์ได้ และได้ติดตั้งรุ่นเต็มเข้าไป กำลังอยู่ในขั้นทดลอง

- MP06 คุณกุ้ง แจ้งว่า เมื่อสั่งลด % ในการพิมพ์ต่อหน้ากระดาษแล้ว การตัดหน้ากระดาษไม่ยอมเปลี่ยนแปลง หลังจากทดลองแล้ว พบว่าต้องสั่งที่ "พื้นที่พิมพ์/ล้างพื้นที่พิมพ์" เพื่อให้ระบบมองพื้นที่ที่จะพิมพ์เต็มจำนวน ขณะนี้สามารถทำงานต่อได้ตามปกติแล้ว

เพื่อนเพชร
- PP107 คุณจี แจ้งให้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-สถานะ ในแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย
- PP101 คุณพิน แจ้งให้สับเปลี่ยนเครื่องกับเครื่องที่เตรียมไว้บริจาค ได้ส่งเรื่องต่อให้เอกดำเนินการ

29 พฤหัส
เพื่อนเพชร
- ผจก.มอบนโยบาย ให้เคร่งครัดเรื่องการบล็อกเวบเกมส์ และห้ามเล่นเกมส์ทุกชนิดในเครื่อง ให้ปิดเครื่องทุกเครื่องเวลาพักเที่ยง

  - ย้ายเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่ LQ-2019 จาก PP107 มายัง PP121 แต่เนื่องจากเครื่องคอมเป็นรุ่นใหม่ ไม่มีพอร์ทขนาน จึงต้องย้ายการ์ดแปลง PCI to Serial มาด้วย ต้องค้นหาไดรเวอร์จากเน็ต *** กำลังช่วยเอกค้นหา 

- PP101 แจ้งว่า สั่งพิมพ์ตั๋วจากเว็บของ SCG ไม่ได้
*** เข้าตรวจสอบดูแล้ว โปรแกรมฟ้องว่า Adobe Acrobat ค้างอยู่ แต่ตรวจดูใน Service ไม่พบ จึงให้พนักงานรีเครื่องใหม่ ขณะนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอลของทีมจัดงาน ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากตัวกล้องไม่อ่านการ์ดเมมโมรี่ หลังจากตรวจสอบดูแล้ว พบว่าการ์ดถูกนำไปฟอร์แมทด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มาตรฐานการอ่านไฟล์รูปไม่ตรงกับของกล้อง จึงไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้จัดการฟอร์แมทใหม่ด้วยตัวกล้องเอง ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว 

เมืองเพรียว
- MP13 คุณออม แจ้งว่าเครื่องเข้าระบบวินโดวส์ตามเดิม ทำงานได้ แต่ช้ามากๆ
*** ตรวจสอบแล้ว พบว่า การตั้งลำดับค่าการบูตเครื่องถูกรีเซ็ตกลับ จึงได้ตั้งค่าให้ใหม่ สามารถบูตเข้าลีนุกส์ได้ และทำงานได้เหมือนเดิมแล้ว

- MP24 คุณณี แจ้งว่าเครื่องพิมพ์ติดขัดสั่งพิมพ์ไม่ได้
*** ตรวจสอบแล้วพบว่า สายส่งหมึกจากแท้งค์ถูกดึงเผื่อไว้ยาวเกินไป ทำให้สายพับงอเข้าด้านใน เมื่อสั่งพิมพ์จึงเข้าไปขวางทางเดินของหัวพิมพ์ ได้จัดการตึงสายและจัดสายใหม่ สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว

28 พุธ
เมืองเพรียว
- พนักงานแจ้งว่า เปิดเครื่องทำงานแล้วช้าลง ต้องมารีสตาร์ทใหม่ก็หาย เมื่อวานเปลี่ยนวินโดวส์แล้ว แสดงว่ายังไม่ใช่สาเหตุที่ถูกต้อง วันนี้จะทดลองเปลี่ยน Virtualbox เป็นรุ่น Virtualbox-OSE

- MP24 แจ้งว่า ยกเลิกคิวพิมพ์แล้ว แต่คิวไม่ออก และเครื่องพิมพ์ยังค้างอยู่อีกด้วย
*** ตรวจสอบแล้ว พบว่าที่เครื่องพิมพ์ฟ้องรหัสผิดพลาด E16 หมายถึงเตือนปริมาณหมึกหมดตลับ แต่เนื่องจากเราใช้ระบบแท้งค์ จึงต้องกดปุ่ม Reset ค้างไว้ 5 วิ เพื่อปิดคำเตือน ขณะนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว

- MP06 แจ้งให้เพิ่มเติมโค้ดงานน้ำมัน เพื่อแยกแสดงยอดขายของนำมันดีเวลและน้ำมันเบนซินออกจากกัน
*** กำลังดำเนินการแต่พนักงานแจ้งว่าแก้ปัญหาได้แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการต่อ

*** หลังจากได้อัพเดท Virtualbox เป็นรุ่น OSE แล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถเรียกใช้งานได้อีก โปรแกรมแจ้งผิดพลาดว่าไฟล์เข้ากันไม่ได้ และเวลาก็ใกล้จะบ่ายแล้ว จึงต้องสลับกลับไปใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวเดิม เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานกันได้ต่อไป ส่วนปัญหาที่พบ ต้องหาเวลาแก้ไข อาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่จะถึงนี้

เพื่อนเพชร
- เอกติดต่อมา ขอโปรแกรม Deepfreeze เพื่อใช้ระบบคืนค่าเมื่อเปิดเครื่อง ได้ส่งลิ้งก์ไปให้แล้ว

27 อังคาร
เพื่อนเพชร
- เข้าประชุม รับนโยบายเรื่องโปรแกรมจาก db link ให้พนักงานเร่งป้อนฐานข้อมูล โดยให้เริ่มต้นในทันที
*** ส่วนมากจะเกี่ยงว่า รอให้บริษัทโปรแกรมเข้ามาอบรมก่อน ซึ่งจริงๆแล้ว เป็นการยืดเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเท่านั้น
- ตรวจสอบการประกอบเครื่องคอมใหม่ของเอก แนะนำการเดินสายแลน ให้ใส่รางให้เรียบร้อย และการใช้ตัวต่อกลาง ในกรณีที่สายแลนสั้นเกินไป
- เปลี่ยนรหัสผ่านโมเด็ม เพื่อดำเนินการบล็อคเว็บอย่างเด็ดขาด

เมืองเพรียว
- พนักงานแจ้งว่า เมื่อเริ่มเปิดเครื่องเข้าทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ เพราะเครื่องช้าทั้งระบบ จึงได้มารีเซ็ตเครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ ก็สามารถทำงานได้
*** ทดลองเข้าใช้ XP พบความผิดพลาด ...Don't send เที่ยงวันนี้จะเปลี่ยนวินโดวส์ดูก่อน
*** เที่ยงดำเนินการแล้ว แล้วเสร็จประมาณ 13.30 เปิดให้ใช้งานได้ แต่ประมาณ 14.30 พบว่าช้าลงไปอีก คาดว่าเกิดจากการ Add Printer โดยที่ไม่ได้ Restart จึงต้องปิดเครื่องทั้งหมด แล้วปิด/เปิดเซิฟเวอร์ใหม่ทั้งหมด สรุปว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ

- ทดลอง Crunchbang Linux พบว่าไม่สามารถทำงานได้ราบรื่นนัก จึงยกเลิกโครงการ

- คิดว่าจะถอนโปรแกรมสแกนไวรัส Avast ออก เพราะโปรแกรมจะตรวจสอบไฟล์ต่างๆตลอดเวลา ทำให้ระบบต้องช้าลงเล็กน้อย แต่ในขณะใช้งาน พบว่าที่เครื่อง MP06 มีฟ้องว่าพบไวรัส X กำลังจะเข้ามา แต่ถูกดักเอาไว้ได้ก่อน จึงสรุปว่า ยอมช้าลงเล็กน้อย จะต้องติดตั้ง Avast เอาไว้ก่อน เพราะยังต้องทำงานใรนวินโดวส์ไปอีกสักระยะหนึ่ง

26 จันทร์
เมืองเพรียว
- หลังจากที่ได้นำ server กลับไปเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ จาก ubuntu 9.10 เป็น edubuntu 9.10 จึงได้ติดตั้งใช้งาน สามารถใช้งานได้ทันที เพราะได้คอนฟิกค่ามาจากบ้านแล้ว ยังพบปัญหาอยู่เล็กน้อยคือ MP15, MP17 ยังใช้หน้าจอได้เพียง 800 x 600 แต่ก็ยังพอทำงานไปได้ก่อน ช่วงสายๆมีแฮ้งค์ 1 ครั้ง ยังตรวจสอบสาเหตุไม่พบ แต่ได้แนะนำให้พนักงานบันทึกงานบ่อยๆ
- เบิกเงินหน้าร้าน 560.- เพื่อสั่งซื้อตลับหมึกดำ canon mp-258 เนื่องจากตลับเดิมสั่งพิมพ์แล้วตัวอักษรขาด เลข 8 อาจกลายเป็นเลข 0 ได้ ซึ่งอาจมีผลทำให้การออกงบการเงินมีความคลาดเคลื่อน (ติดตั้งที่เครื่อง mp06คุณกุ้ง)

- ช่วงบ่าย ติดตั้ง RAM 512 m. ให้กับ MP23 แต่ปรากฏว่า ไม่สามารถทำงานร่วมกับตัวเดิมที่มีอยู่ได้ จึงต้องถอดตัวเดิมออกก่อน ตังเดิมมีค่า 256 m. (ถ้ารวมกันได้ก็จะได้ค่า 512+256=768) ต้องหาดูก่อนว่า เครื่องใดใช้ RAM รุ่นนี้อยู่บ้าง เพื่อจะนำมาทดลองสลับใช้งาน
- ช่วงบ่าย เปลี่ยนตลับพิมพ์สีดำของเครื่องพิมพ์ MP-258 สามารถพิมพ์งานได้เรียบร้อยแล้ว

*** จากการติดตั้งลีนุกส์ edubuntu 9.10 LTSP +XP SP3 ใช้งาน สรุปว่าลีนุกส์ทำงานได้ดี แต่วินโดวส์แผ่นนี้ไม่เสถียร พบ error 2 ครั้ง พรุ่งนี้จะเปลี่ยนมาใช้ xp2006 sp2 แทน

24 เสาร์
เพื่อนเพชร
- แก้ไขงานบันทึกการเติมแก๊ส ให้กับเครื่อง PP104 คุณสายฝน เนื่องจากเกิด error ในขณะเปิดไฟล์ ตรวจพบว่ามีการสั่ง Protect Sheet เอาไว้ ทำให้ไม่สามารถรันคำสั่งบางคำสั่งได้ ได้แก้ไขให้สามารถทำงานได้เรียบร้อยแล้ว

- ห้องช่าง แจ้งว่า เครื่องแฟกส์ไม่ดึงกระดาษ พนักงานได้ฝากคุณทรงเกียรติมาให้ช่วยดูให้ พบว่ายังสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่สังเกตได้ว่า หากใส่กระดาษแผ่นเดียว หรือใส่ 3-4 แผ่น กระดาษจะลงไปได้ลึกเกินความจำเป็น ทำให้ไปกดเซ็นเซอร์กระดาษค้างอยู่ เครื่องจะส่งเสียงเตือนออกมาและหยุดทำงาน จะต้องใส่กระดาษในปริมาณที่มากกว่านั้น เพื่อให้ปึกกระดาษค้างอยู่ในช่องพักกระดาษพอดี เมื่อเครื่องทำงาน จะดึงกระดาษลงไปเองทีละแผ่น ได้ให้เอกมารับเครื่องไป และได้แนะนำเท็คนิคการเฝ้าระวังไปให้แล้ว

เมืองเพรียว
- หัวหน้าแผนกบัญชี ลงมาปรึกษาเรื่องการติดตามงบการเงินที่กลับมาจากผู้สอบบัญชีแล้ว และจะถึงขั้นตอนการจัดส่งลูกค้าและเก็บ