แผนงานรวม
 1. ระบบ GPS
  - ติดตามกับไทยแทร็คกิ้ง (คุณบี, คุณราวิน)
  - ติดตาม SM (คุณตั้ม)
  - ติดตาม SCG (คุณเอกพล)
 2. ระบบเอกสาร
  - ทวนเอกสารเพื่อรันนัมเบอร์ทุกแผนก ตามระบบ TFQS
 3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 4. งานอบรมพนักงานขับรถ
  - SDC
  - Incab Coaching 

14 ส.
- 8.50 ประสานงานไปที่ร้านคอมเท็ค ให้เตรียมจอ+เม้าส์+คีย์บอร์ด ไว้ให้คุณทรงกลดไปรับที่ร้าน

13 ศ.
- 8.45 ติดตั้ง DB Link และ PP System ในเครื่องเบี้ยเลี้ยง
- 9.30 ประสานงาน SM (ตั้ม) กับ SCG (เอกพล สินไชย) เพื่อให้เชื่อมข้อมูล GPS เข้าด้วยกัน แทนการเชื่อมต่อจาก Thai Tracking
- 10.00 ติดต่อคุณหนุ่ม HMI ให้รีโมทเข้ามาดูเครื่องที่จะเรียกใช้งาน HMI แต่ไม่ผ่าน เนื่องจากติดตั้ง foxpro ไม่ผ่าน
- 10.30 โทรติดต่อคุณเอกพล SCG เรื่องแนวทางในการติดตาม GPS ตกลงระยะนี้ใช้ข้อมูลจาก TT ไปก่อน เมื่อ SM อ่าน TT ได้นิ่งแล้ว จะให้ SCG อ่านจาก SM จุดเดียว คุยกันได้แนวทางเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
- 10.40 ติดตั้ง DB Link และ PP System ให้เครื่องคุณรุ่ง
- 11.10 ประสานงานโครงการ Safety bonus รางวัล 20,000 บาท กับคุณหม่อนเพื่อดำเนินการต่อ
- 13.30 ติดตั้งเครื่องพิมพ์ MX420 ให้กับโน้ตบุคคุณหวาน
- 13.40 ทบทวนผลคะแนน safety bonus เพื่อเสนอเซ็นต์ก่อนส่งให้คุณหม่อน SCG
- 15.00 ใบสั่งซื้อคอมและอุปกรณ์อนุมัติแล้ว ได้โทรแจ้งให้ร้านคอมเตรียมของแล้ว 

12 พฤ.
- 8.30 ติดตั้งโปรแกรม DB-Link และ Excel PP Logistic ที่เครื่องของพนักงานใหม่ (ข้างคุณน้ำ)
- 9.00 โทรติดต่อคุณบี Thaitracking เพื่อ Export TblRealtime Serial box ออกมาเป็น Excel ให้กับทางคุณตั้ม(SM)ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น จากนั้นเมื่อมีการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลง จะแจ้งเปลี่ยนเป็นครั้งๆไป 
- 10.00 พนักงานจัดงานกลุ่มภาคใต้แจ้งว่าอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ตรวจสอบแล้วพบว่าสัญญาณขาดตอนมาจากเร้าท์เตอร์ในห้องผู้จัดการ ได้จัดการเช็คสายและรีเซ็ตใหม่ ใช้งานได้ปกติแล้ว 
- 11.10 ThaiTracking แจ้งเปลี่ยนซิมรถ 2 คัน ได้ดำเนินการส่งต่อให้ SM เพื่ออัพเดทข้อมูลแล้ว 
- 15.00 ไปงานแม่ยายคุณตะพจน์